Quranda cənnətin adları və dərəcələri

11 Fevral 2024 - 23:38

Cənnət Qurani-Kərimdə Cənnatün-Nəim, Cənətu-Ədn, Cənnatul-Firdovs, Cənnətul-Xuld, Cənnətul-Məva, Darüs-Salam, Darul-Muqamə və Darul-Qərar kimi müxtəlif adlarla xatırlanır. Bu adlar arasında sülh və sağlamlıq evi mənasını verən “Darus-Salam” adı, yəqin ki, cənnətin bir xüsusiyyətini ifadə etmək üçün istifadə edilən adlardan biridir. Allah “Ənam” surəsində buyurur: “Rəbbləri yanında onlar üçün əmin-amanlıq və salamatlıq yurdu vardır” (Ənam, 127). Həmçinin “Fatir” surəsində əvvəlcə “Cənnatul-ədn” ifadəsi ilə cənnəti zikr etsə də, daha sonra həmin behişt əhlinin dilindən “Darul-Muqamə” kimi ondan ad aparır.

Amma bəzi adlar yəqin ki, cənnətin müxtəlif dərəcələrinə xasdır. Buna görə də Qurani-Kərim bir qrup saleh möminin yerini “Cənnat Ədn”, bir dəstənin yerini “Cənnəti Məva”, bir qrupunun yerini “Cənnati Firdovs”, bir qrupun yerini isə “Cənnat Nəim” adlandırmışdır. Bu da cənnət əhlinin müxtəlif məqamlarına işarə ola bilər.

Həzrət Peyğəmbər (s) bir rəvayətdə buyurur: “Cənnət yüz dərəcədir və hər dərəcə arasında yerlə göy arasındakı məsafə qədər məsafə vardır və ən yüksək mərtəbə Firdovsdur; cənnətin dörd çayı oradan qaynaqlanır, ona görə də Allahdan dilədiyiniz zaman Firdovsu istəyin”. Bu əmr ona görədir ki, hər bir insan hansı kamillik dərəcəsində olursa olsun, onunla kifayətlənməyib, davamlı olaraq daha yüksək kamilliyə və yüksək məqamlara doğru hərəkət etsin. O, elm və əməlini artırmalı və özünü islah etmə və özünütəmizləmədə irəliləməlidir.

Aydındır ki, iman, əməl, elm və əxlaq nə qədər mükəmməl olarsa, o evdə insanın ilahi mənəvi və maddi nemətlərdən payı bir o qədər çox olar. Qurani-Kərim də bu dərəcələri dəfələrlə qeyd etmişdir; O buyurur: “(Bəndələrin) hər biri öz əməlinə görə dərəcə əldə edəcək və sənin tanrın heç kimin əməlindən qafil olmayacaq” (Ənam, 132).

Əlbəttə, bu dərəcələr dünyada sadədir, lakin saleh bəndələrin axirətdə iman, əməl və Allaha yaxınlıqdakı dərəcələri və məqamları bir çox təfərrüata malikdir. Məsələn, kimsə şəhadətinə görə başqasından üstün ola bilər, digəri isə təvazökarlığına görə ondan üstün ola bilər. Qurani-Kərim buyurur: “Görün, bəzi insanlara (dünyada) digərlərindən necə fəzilət və üstünlük verdik (bilin ki) əlbəttə ki, axirət dərəcələri dünya dərəcələrindən, məxluqların bir-birindən üstünlüyü isə qat-qat yüksəkdir. təsəvvür edə biləcəyinizdən qat-qat artıqdır” (İsra, 21).

 

iqna.ir