Ağaclarının altından çaylar axan bağlar

31 Yanvar 2024 - 10:35

Qurani-Kərimin bir çox ayələri cənnət və onun sakinlərinin xüsusiyyətlərini təsvir etməyə həsr olunub. Cənnətin bənzərsiz mənzərəsini binalarının və ağaclarının altından çaylar axan səfalı bir bağ kimi təsvir edir; məsələn, “Buruc” surəsində buyurur: “İman gətirib yaxşı əməllər edən kimsələri isə (ağacları) altından çaylar axan cənnətlər gözləyir. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!” (Buruc, 11).

“Ali-İmran” surəsində də oxuyuruq: “Lakin öz Rəbbindən qorxanları (ağacları) altından çaylar axan cənnətlər gözləyir ki, onlar orada Allah qonağı kimi həmişəlik qalacaqlar. Allah yanında olan nemətlər yaxşı əməl sahibləri üçün daha xeyirlidir” (Ali-İmran, 198).

Cənnət, dünyaya bənzədilmə zamanı yaşıl bağlar və ağaclarla bənzədilir: “Çoxlu ağaclarla dolu bağlar” (Nəbə, 16). Cənnət ona görə Cənnət adlanır ki, onun bağlarının hər tərəfində çoxlu ağaclar var, kölgələri onun fəzasını və yerini tamamilə əhatə edir. Bu kölgələr onun meyvələri kimi daimidir və dünyanın bəzi fəsillərində meyvəsiz qalan, yarpaqları tökülən bəzi ağaclar kimi deyil. Buna görə də buyurur: “Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə (möminlərə) vəd edilən Cənnətin vəsfi belədir: (ağacları) altından çaylar axar, yeməkləri də, kölgələri də daimidir. Bu, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərin aqibətidir. Kafirlərin aqibəti isə Cəhənnəmdir!” (Rəd, 35).

Digər ayələrdə təqvalıların cənnətini vəsf edərək, bu bağlarda çoxlu bulaqların, çayların və nemətlərin mövcudluğundan xəbər verir: “Həqiqətən, müttəqilər cənnətlərdə və bulaqların başındadırlar” (Zariyat, 15), “Həqiqətən, müttəqilər cənnətlərdə və çaylardadırlar. Həqiqətən, müttəqilər cənnətlərdə və çayların kənarındadırlar” (Qəmər, 54) və “Şübhəsiz ki, təqvalılar cənnətlərdə və nemətlər içindədirlər” (Tur, 17).

 

iqna.ir