Həzrət Adəm və Həvva yer üzündə hara gəldi?

13 Dekabr 2023 - 10:08

Həzrət Adəm və Həvva ilk dəfə hansı torpağa qədəm qoydular?

Bəqərə surəsi 36-dan olan 38-ə qədər olan ayələr: “(Lakin) Şeytan onları azdırıb (buğdadan yedizdirməklə nemətlər içində) olduqları yerdən uzaqlaşdırdı. Biz də (Adəmə, Həvvaya və Şeytana): “Bir-birinizə düşmən kəsilərək (buradan kənar olub yer üzünə) enin! Yerdə sizin üçün müəyyən vaxta qədər (ömrünüzün axırınadək) sığınacaq və yaşayış (dolanacaq) vasitələri var”, -dedik”.

“(Nəhayət) Adəm Rəbbindən (bəzi xüsusi) kəlmələr öyrənərək (Həvva ilə birlikdə o kəlmələr vasitəsilə) tövbə etdi. Doğrudan da, O (Allah) tövbələri qəbul edəndir, mərhəmətlidir”.

“Biz (onlara) dedik: “Hamınız buradan (yer üzünə) enin! Mənim tərəfimdən sizə bir hidayət (peyğəmbər və Kitab) gəldiyi zaman Mənim hidayətimə tabe olanlara (axirət əzabından) heç bir qorxu yoxdur və onlar (qiyamətdə) qəmgin olmazlar”.

Burada Quranda qısaca adı çəkilən yerin harada olması sualı gündəmə gəlir. Bu mövzuda müxtəlif fikirlər var. İki məsələyə toxunacağıq:

1_ Hindistanda Serendib dağı: Hindistanın cənub ucunda Hind okeanında parlayan bir ada ölkəsi olan Şri Lanka, bir damla suya bənzəyən forması ilə tarixi boyunca fərqli adlarla tanınıb. Müstəmləkə cəmiyyətləri öz hökmranlıqları dövründə onu Seylon adlandırırdılar. Onlarla ticarət edən ərəblər buranı təsvir edərkən “xoş sürpriz” mənasını verən Serendib adına üstünlük vermişlər. Hindistan bu gözəl ölkəni "torpaq/ölkə" mənasını verən Lanka və ya dominant etnik qrupu təmsil edən Sinhala adlandırdı.

Bəzi rəvayətlərə görə bu gözəl ölkə Həzrət Adəmin eniş yeri və əsas iqamətgahı kimi qeyd olunur. Portuqaliyalılar Adəm dağı adlandırdıqları dağa baş çəkirlər. Deyirlər ki, Adəmin ayaq izi o dağdadır. Bu dağın hündürlüyü 7420 metrdir və bu adada bitən bitki Həzrət Adəmin cənnətdən özü ilə apardığı bitkilərdən biri olduğu deyilir.

Müsəlmanlar, xristianlar və buddistlər Adəm dağında daşa oyulmuş Adəmin ayaq izlərini ziyarət etməyə gedirlər.

İbn Bəttuta səyahətnaməsində xalqının hələ də Həzrət Adəmi “Ata”, Həvvanı “Ana” adlandırdığı bu adaya səfər etdiyini bildirib.

Bir rəvayətdə məsum imamdan yer üzündə ən gözəl yer haradır deyə soruşduqda İmam buyurdu: “Sərəndib adlanan yerdir və Adəm oraya endi”.

2_  Səfa və Mərvə dağı: Bəzi rəvayətlərdə Səfa və Mərvə dağlarının Həzrət Adəmlə Həvvanın yerə endiyi yer kimi qeyd edilir.

İmam Sadiqin (ə) rəvayətində qeyd olunur ki, Səfa dağını Allahın Həzrət Adəmi seçdiyi insanlardan saydığı üçün Səfa, Həvva qadın olduğuna görə Mərvə dağını Mərvə adlandırıblar.

Səfa Əbuqubeys dağının ətəyində, Məscidül-Həramın şimal-şərqində, Mərvədən bir qədər hündür təpədir. Mərvə Quayqian dağının ətəyində, Səfa ilə düz üzbəüz və Hərəm-i Şərifin şimal-qərbində yerləşir.

Tarixi rəvayətlərə görə Həzrət İbrahimin (ə) həyat yoldaşı Hacər oğlu İsmailin yanında Səfa və Mərvə təpələri arasında səy edirdi ki, oğlu üçün su axtarsın. Səfa dağı İslam Peyğəmbərinin (s) açıq dəvətinin başlanğıc nöqtəsi idi.

 

iqna.ir