İmanın mahiyyəti və təqvalı insanların xüsusiyyətləri

20 Noyabr 2023 - 22:45

Bəqərə surəsinin 1-dən 5-ə qədər olan ayələri:

 “Əlif-lam-mim”.

"Bu, (Allah tərəfindən nazil edilməsinə, haqdan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə (Allahdan qorxanlara, pis əməllərdən çəkinənlərə) doğru yol göstərən Kitabdır".

"O kəslərə ki, qeybə (Allaha, mələklərə, qiyamətə) inanır, (lazımınca) namaz qılır və onlara verdiyimiz ruzidən (ailələrinə, qohum - qonşularına və digər haqq sahiblərinə) sərf edirlər".

"O kəslərə ki, sənə göndərilənə (Qurana) və səndən əvvəl göndərilənlərə (Tövrat, İncil, Zəbur və s. ) iman gətirir və axirətə də şəksiz inanırlar".

"Məhz onlar öz Rəbbi tərəfindən (göstərilmiş) doğru yoldadırlar. Nicat tapanlar (axirət əzabından qurtarıb Cənnətə qovuşanlar) da onlardır".

Bəqərə kəlməsi inək mənasını verir və surədə bəni-israilin inək hekayəsi olduğu üçün surə Bəqərə surəsi adlanır. Bu surə Qurani-Kərimin ən uzun surəsidir. O, hikmət, hekayələr, məsəllər, ilahi əmrlər, insanın yaradılışı, varlıqdakı rolu və mövqeyi və başqa yüzlərlə mövzuya toxunur.

Hər bir surə eyni mövzudan bir söz seçməklə və həmin surəyə daxil olan mətləblərdən biri münasibəti ilə adlandırılmışdır. Bəzən bütün surənin çox qısa bir hissəsi həmin kəlmə ilə əlaqəli olmuşdur. Bəni-israil inəyinin hekayəsi və inəkdə tapdıqları qüsurlar başqa bir bölümdə izah edilir.

“Bəqərə” surəsini oxumaq atını minib onu dörd nalla çaparaq, hər dəfəsində bir bağçaya, çaylarla dolu çöllərə, geniş düzənliklərə və səhralara, səs-küylü şəhərə sürməyə bənzətmək olar. Dərin mavi səma ilə axan dərələrə, kölgəli meyvələrlə dolu ağaclara, səhnədə gah günəşin, gah ayın, ulduzların nümayiş olunduğu, gah da qara və ağır buludların yağış və ildırım gətirdiyi uca dağlara, dərələrə, bağlara səfər etməyə bənzətmək olar. Bəzən Allahın insanı yaratması və onu yer üzünə xəlifə olaraq göndərməsi, mələklərlə məşvərət etməsi gözümüzün qabağında olan Allahın dərgahına çatırıq. Sonra birdən Tur dağına yetişirik və Musa (ə) peyğəmbərlə qarşılaşırıq. Hər dəfə gözümdən hikmət və elmlə dolu heyrətamiz bir pərdə götürülür və başqa bir pərdə görünür. Nə qədər üzücüdür ki, bəzi insanlar bu uzun surəni oxuyub, içindəki hikmətləri düşünmədən keçirlər.

Yuxarıdakı ayədə bu kitabın təqvalılara necə bələdçi ola biləcəyi sualı verilir. Həmçinin təqvalıların hidayətə ehtiyacı olmadığı, yolunu azmışların hidayətə ehtiyacı olduğu bildirilir. Cavabında deyilir ki, bu kitab təqva və fəzilət dərəcəsinə çatmaq, təqva əhlindən olmaq istəyənlər üçün bələdçidir.

Yəni Allaha təslim olan hər kəs bu kitabla hidayət tapar. Əgər insan şərdən uzaq olmaq durumuna gəlməmişsə, bu kitabdan faydalana bilməz. Əksinə, kitab onu yoldan çıxara bilər. “Bəqərə” surəsinin 26-cı ayəsində buyurulur: “Şübhəsiz ki, Allah heç bir şeyi, ağcaqanad və hətta ondan başqa bir şeyi misal vurmaqdan çəkinməz. Digər tərəfdən, iman gətirənlər bunun Allah tərəfindən olan bir həqiqət olduğunu bilirlər, kafirlər isə: “Allah bununla nəyi misal göstərmək istəyir?” deyə soruşurlar. deyirlər. Allah onunla bir çoxlarını azdırar, bir çoxlarını da doğru yola yönəldir. O, bununla başqalarını yoldan çıxarmaz, ancaq onun əmrinə qarşı çıxanları azdırar”.

Quranın təbirinə görə “fasiq” adlandırılanlar azğınlığa düşərlər, yəni zülmdən çəkinməyənlər ancaq yollarını azarlar.

Bu, Ustad Hüseyn Muhyiddin İlahi Qumşeinin “Quranla 365 gün söhbət” kitabından bir parçadır.

 

iqna.ir