19 böyük günah

20 Noyabr 2023 - 22:35

İmam Sadiq (ə) Quranda qeyd olunan böyük günahları belə izah etmişdir:

1- Ən böyük günah Allaha şərik qoşmaqdır.

 “Maidə” surəsinin 72-ci ayəsi: “Bilin ki, kim Allaha şərik qoşarsa, Allah ona cənnəti göstərməz və onun gedəcəyi yer cəhənnəmdir. "

2- Allahın rəhmətindən ümidini kəsmək

Yusif surəsi, ayə 87: “Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. Çünki kafirlərdən başqa heç kəs Allahın rəhmətindən ümidini kəsməz!”

3- Allahın tədbirindən (əzabından və möhlət verməsindən" amanda olduğunu düşünmək

Əraf surəsinin 99-cu ayəsi: "Onlar Allahın qəfil əzabından amandadırlarmı?"

4- Valideynlərə hörmətsizlik

Qurani-kərim "Məryəm" surəsinin 32-ci ayəsində Həzrət İsanın (ə) dilindən belə buyurur: “... sağ olduğum müddətdə mənə namaz qılmağı, zəkat verməyi və anama hörmət etməyi əmr etdi; Bu, məni zorba və ya üsyankar etmədi“.

5- Günahsız bir insanı öldürmək

“Nisa” surəsinin 93-cü ayəsi: “Kim bir mömini qəsdən öldürərsə, onun cəzası içində əbədi qalacağı Cəhənnəmdir. Allah ona qəzəbləndi, onu lənətlədi və onun üçün böyük bir əzab hazırladı”.

6- İffətli qadınlara böhtan atmaq

 “Nur” surəsinin 23-cü ayəsi: “Mömin, pak və iffətli qadınlara böhtan atanlar dünyada və axirətdə lənətlənmişlər və onlar üçün böyük bir əzab vardır”.

7- Yetimlərin malını yemək

 “Nisa” surəsinin 10-cu ayəsi: “Yetimlərin malını haqsız yerə yeyənlər ancaq qarınlarını odla doldururlar. "

8- Cihaddan qaçmaq

 “Ənfal” surəsinin 16-cı ayəsi: "Hər kim döyüş zamanı döyüşmək üçün yeri dəyişmək və ya başqa bir dəstəyə qoşulmaq niyyəti olmadan düşmənə arxa çevirib qaçarsa, Allahın qəzəbinə düçar olar, onun gedəcəyi yer cəhənnəmdir, axırı necə də pisdir. !"

9- Faiz yemək, riba

 “Bəqərə” surəsinin 275-ci ayəsi: "Sələm (müamilə, faiz) yeyənlər (qiyamət günü) qəbirlərindən ancaq Şeytan toxunmuş (cin vurmuş dəli) kimi qalxarlar. Bunların belə olmaları: “Alışveriş də sələm kimi bir şeydir!” -dedikləri üzündəndir. Halbuki Allah alış-verişi halal, sələm (faiz) almağı isə haram (qadağan) etmişdir".

10- Sehr və cadu

 “Bəqərə” surəsi, 102-ci ayə: “Onlar yaxşı bilirdilər ki, bunu (sehrini) alanın axirətdə heç bir payı yoxdur”.

11- Zina

Furqan surəsi 68-69-cu ayələr: “Onlar Allahla yanaşı heç bir tanrıya ibadət etməzlər. Allahın toxunulmaz etdiyi insanı nahaq yerə öldürməzlər, zina etməzlər. Çünki (bilirlər) kim bunları etsə, cəzasını çəkəcəkdir. Qiyamət günü onun əzabı ikiqat artırılacaq və o, əbədi olaraq zillət içində qalacaq”.

12- Yalandan and içmək

 “Ali-İmran” surəsinin 77-ci ayəsi: “Allaha verdiyi vədi və andlarını cüzi bir qiymətə satanların axirətdə heç bir payı yoxdur”.

13- Döyüş qənimətlərinin bölünməsində xəyanət

 “Ali İmran” surəsinin 161-ci ayəsi: “Heç bir peyğəmbər döyüşənlərin haqqını mənimsəməz. Kim belə bir haqsızlıq etsə, Qiyamət günü mənimsədiyinin yükünü daşıyaraq gələcək".

14- Zəkat verməmək

 “Tövbə” surəsinin 35-ci ayəsi: “O gün onlar Cəhənnəm odunda qızdırılacaq, alınlarına, yanlarına və arxalarına damğa vurulacaq: Bu, ancaq sizin toplayıb özünüz üçün saxladığınız şeydir. İndi saxlayıb saxladığınızdan dadın!”

15- Yalan şahidlik

“Bəqərə” surəsinin 283-cü ayəsi: “Şəhadəti gizlətməyin. “Kim bunu gizlətsin, şübhəsiz ki, onun qəlbi günahkardır”.

16- Şərab içmək

 “Maidə” surəsinin 90-cı ayəsi: "Ey iman gətirənlər! Şərab da (içki də), qumar da, bütlər də, fal oxları da Şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə, nicat tapasınız!".

17- Namazı və digər vacib işləri tamamilə tərk etmək

18 və 19- Vədlərə əməl etməmək və ailə bağlarını pozmaq

 “Rəd” surəsinin 25-ci ayəsi: “Allahın vədini təsdiq etdikdən sonra pozanlar, Allahın qorunub saxlanmasını əmr etdiyi bağı pozanlar və yer üzündə fitnə-fəsad törədənlər rəhmətdən məhrum olacaqlar. Dünyanın pis sonu da onlar üçündür”.

 

iqna.ir