Adəm və Həvvanın cənnəti harada idi?

18 Noyabr 2023 - 23:01

"(Sonra) Biz (Adəmə) dedik: Ey Adəm, sən zövcənlə (Həvva ilə) Cənnətdə qal və hər ikiniz oradakı meyvələrdən, istədiyiniz kimi, bol-bol yeyin, yalnız bu ağaca (buğdaya) yaxın gəlməyin! Yoxsa (özünüzə) zülm edənlərdən olarsınız" (Bəqərə, 35).

Adəmin və onun həyat yoldaşının yaşadığı cənnət haqqında təfsirçilər və tədqiqatçılar eyni fikirdə deyillər: "Bəzi təfsirçilər bu cənnətin əbədi cənnət olduğunu hesab edirlər. Digərləri bunun yer üzündə bir cənnət olduğunu söyləyirlər.

Bu cənnət yer üzündədir deyənlərin dəlili odur ki, Allahın əbədi cənnət olaraq yaratdığı cənnətə şeytanın girməsinə icazə verilmir. Halbuki Allah Quranda Adəmlə şeytanın söhbətini açıq şəkildə göstərmişdir və şeytan belə demişdir: “  (Allahın bütün bu xəbərdarlığından sonra) Şeytan ona (Adəmə) vəsvəsə edib (pıçıldayıb) belə dedi: “Ey Adəm! Sənə (meyvəsindən yeyəcəyin təqdirdə heç vaxt ölməyəcəyin və həmişə Cənnətdə yaşayacağın) əbədiyyət ağacını və köhnəlib xarab olmayacaq (fənaya uğramayacaq) bir mülkü göstərimmi?” (Taha, 120(.

Bundan əlavə, cənnət əbədidir və orada qalmaq əbədidir. İmam Sadiqdən (ə) nəql edilən rəvayətə görə, Adəmin behişti dünya bağlarından biri idi ki, onun üzərində günəş və ay nur saçırdı və əgər o, axirətdən (əbədi cənnət) olsaydı, heç vaxt oradan qovulmazdı.

İndi sual yaranır ki, Adəmin cənnəti yer üzünün hansı hissəsində idi? Tövrata görə, Adəmin olduğu cənnətdə onun suyundan içdiyi bir çay var idi və o, dörd çaya bölünürdü: Fişun, Cihun, Həddəqəl və Fərat. Həddəqəl həmin Dəclə çayıdır. Həmçinin Fərat indiki Fərat çayıdır. Bəziləri Fişun və Cihunun isə Araz, Nil və Nil və Sənd çayları olduğunu bildiriblər. Bəziləri isə deyir ki, Fişun çayı İranın cənub-qərbində axan Kərxə çayıdır. O, bir zamanlar Dəclə və Fərat çayları ilə birlikdə Fars körfəzinə tökülürdü.

Bu mövzuda Tövratın baxışından başqa, bir neçə başqa görüş də var:

1_ Adəmin cənnəti ehitmalən, Qüds torpaq idi. Bəni-israil bu torpağa daxil olduqda, Quranın şəhadətinə əsasən, Allah onlara çoxlu nemətlərdən istədiklərini yemələrini əmr etdi (Bəqərə, 58).

2_ Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, o, "Beynun-Nəhrəyn"in şimalında, Ənə və Hit şəhərləri arasında Fərat düzənliyində yerləşmişdir. Həmçinin bəzi tədqiqatçılar isə onun Ur və Orid şəhərləri arasında Dəclə və Fərat çaylarının indiki kəsişmə yerində olduğunu deyirlər. O, Fars körfəzinə yaxındır.

"Beynun-Nəhrəyn" Dəclə və Fərat çayları arasında yerləşən və sərhədləri bu gün İraq, Suriya, Türkiyə, İran və Küveyt ölkələrində olan tarixi bir bölgənin adıdır.

 

iqna.ir