Evlilikdə uyğunluq və bərabərlik

12 Noyabr 2023 - 21:27

Bu yazıda Qurani-Kərimin bu ictimai problemə baxışından bəhs edəcəyik:

Evlilikdə ər-arvad arasında kuffiyyət (bərabərlik) ən mühüm şərtlərdən biridir və ailənin birliyini və sabitliyini təmin edir. Bu tələbin yerinə yetirilməməsi ailədə gərginlik və anlaşmazlığa səbəb olacaq.

Kuffiyyət ərəb sözü olub bərabərlik və ya uyğunluq mənasını verir. Bu o deməkdir ki, cütlüklər maliyyə, bilik, yaş və mədəniyyət baxımından bir-birinə bərabərdir.

Təcrübə göstərir ki, həyat yoldaşları həm maddi, həm də mənəvi və əxlaqi baxımdan bərabər olmalıdır. Çünki həyat yoldaşlarından birinin maddi cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə üstün olması onlardan birinin öyünməsinə və qürurlanmasına, digərinin isə alçalmasına səbəb ola bilər. Bu gün sosial münasibətlər çox mürəkkəb olduğundan bu məsələlər nəzərə alınmasa, ailədaxili problemlər yaranar.

Qurani-Kərimdə ər-arvadın bərabər və bir-birinə uyğun olmasının vacibliyinə işarə edən çoxlu ayələr vardır. Misal üçün:

 “Bəqərə” surəsinin 221-ci ayəsi: "Allaha şərik qərar verən (Onu inkar edən) qadınlar imana gəlməyincə onlarla evlənməyin! Əlbəttə, Allaha iman gətirmiş bir cariyə, gözəlliyinə heyran olduğunuz müşrik bir qadından daha yaxşıdır. Həmçinin müşrik kişilər Allaha iman gətirməyənə qədər mömin qadınları (onlara) arvadlığa verməyin! Əlbəttə, Allaha iman gətirən bir kölə, xoşunuza gəlsə belə, müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar (müşrik qadınlar və kişilər) sizi Cəhənnəmə çağırdıqları halda, Allah sizi Öz izni ilə Cənnətə, məğfirətə (bağışlanmağa) çağırır və yaxşı düşünüb ibrət almaları üçün insanlara hökmlərini aydınlaşdırır".

Şiə və sünni alimləri bu ayəyə əsaslanaraq müsəlman kişinin müşrik qadınla, müsəlman qadının isə müşrik kişi ilə evlənməsinin caiz olmadığını deyirlər.

Ona görə də mömin istər kişi olsun, istər qadın möminlə evlənməlidir. Maddi çətinlik çəkib möminlə evlənə bilməsə belə, kafirlə evlənməsi caiz deyil. Çünki bu, onun dünya və mənəvi həyatına zərər verər, axirətdə bədbəxtlik və sıxıntıya səbəb olar. Bundan əlavə, əqidə fərqləri davranış və danışıqda ailədə gərginlik və zorakılığa səbəb olur.

Ər-arvadın həm dünya həyatında, həm də axirətdə xoşbəxtliyi bir-biri ilə sıx bağlı olduğundan, həyat yoldaşı seçərkən, həyat yoldaşının əqidə, əməl və davranış baxımından bərabər olmasına diqqət yetirilməlidir.

Bir-biri ilə bərabər və uyğun olmaq evliliyin zəruri şərtlərindəndir. Həyat yoldaşı seçimində rolu olan valideynlər və qohumlar, eləcə də ailə qurmaq istəyənlər bu məsələyə diqqət yetirməlidirlər.

Bu, Misbah Talu Mubale Lubanqinin "Ailə problemləri, Quran və İncildə onlarla mübarizə" adlı araşdırmasından bir parçadır.

 

iqna.ir