Yaxşı insanların canvermə anları

21 Sentyabr 2023 - 10:48

Bununla bağlı bəzi ayə və hədisləri qeyd edirik:

1- Quran buyurur: “(Möminlərin) Ona qovuşacaqları gün (Cənnətdə bir-birinə) xeyir-duaları (və ya Allahın onlara verəcəyi xeyir-dua) “salam”dır! (Allah) onlar üçün çox qiymətli (tükənməz, gözəl) mükafat hazırlamışdır” (Əhzab, 44). Ölüm anında və Allaha qovuşduqda yaxşılıq edənlərə hörmətlə yanaşılır. Onlar əmin-amanlıq və Allahın onlar üçün səxavətli bir mükafat hazırladığı müjdəsi ilə qarşılanır. Onların paklığa və cənnətə girəcəkləri söylənir.

2- “27.     (Qiyamət günü Allah-təala mömin kimsəyə belə buyuracaqdır:) “Ey (öz imanından, əməlindən və Allahın vədindən) xatircəm olan kəs! (Və ya: Ey arxayın nəfs!).        Dön Rəbbinə sən Ondan razı olaraq, O da səndən!” (Fəcr, 27-28). Onlara deyilir: Ey rahat nəfs! Rəbbinin hüzuruna qayıt və mənim xüsusi bəndələrimin xəttində ol və mənim cənnətimə daxil ol.

Mərhum Əllamə Təbatəbainin bu ayənin təfsirində nəql etdiyi hədisdə belə oxuyuruq: "Mömin ölüm anında qorxur, lakin canı alan ona ürək-dirək verib dedi: Nə üçün qorxursan?! Mən sənə atandan daha mehribanam, aç gözünü. Bu zaman mömin gözlərini açır və Allah Rəsulunun (s) və imamların (ə) mənəvi üzlərini görür və sonra Allahdan bir nida gəlir ki, ey aram ruh! (Allahı zikr etməklə aram olan ruh, məsum rəhbər seçimi ilə ruhlanan və acılı-şirinli hadisələr onu yolundan döndərməyən və qəlbini təlaşa salmayan ruh) Rəbbinə qayıdıb, hüzurunda ol. xüsusi bəndələrimin xəttibə çıx və öz behiştimə daxil ol. (Əl-Mizan təfsiri) (Allahın lütfü bu kəlmədə əzəmətli şəkildə görsənir. Çünki buyurur ki, Öz cənnətimə daxil ol və cənnətə daxil ol, demir).

3- “Şübhəsiz: “Rəbbimiz Allahdır!” -deyən, sonra da (sözündə) düz olan kəslərə (ölüm ayağında) mələklər nazil olub (belə deyəcəklər): “Qorxmayın və kədərlənməyin! Sizə vəd olunan Cənnətlə sevinin!” (Füssilət, 30).

Yuxarıdakı ayədə buyurulur: "Qorxma və üzülmə. Bu ona görədir ki, qorxu gələcəkdə baş verə biləcək təhlükələrdən qorxmaq, qəm isə qaranlıq keçmişin qorxusudur" (Əl-Mizan təfsiri).

İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə mələklərin bu enməsinin və müjdənin ölüm anında olması qeyd olunur (Əl-Mizan təfsiri).

4- "O kəsləri ki, mələklər onların canlarını pak olduqları halda alıb: ”Sizə salam olsun! Etdiyiniz (gözəl) əməllərə görə Cənnətə daxil olun!” -deyərlər" (Nəhl, 32).

5- “Bilin ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər.          O kəslər ki, iman gətirmiş və pis əməllərdən çəkinmişlər. Onlara dünyada da, axirətdə də müjdə vardır. Allahın sözləri (verdiyi vədlər) heç vaxt dəyişməz. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!” (Yunis, 62-64).

İmam Sadiq (ə) buyurur: "Bu ayədəki müjdə, ölüm anında Allahın övliyalarının ağzından eşidilən müjdədir" (Əl-Mizan təfsiri).

* Möhsin Qəraəti tərəfindən yazılmış "İslamın əqidə prinsipləri (Məad)" kitabından götürülmüşdür.

 

iqna.ir