İmam Rza (ə) fəzilətlərin simvolu

16 Sentyabr 2023 - 20:42

İmam Rzanın elmi: İmam Rza (ə) öz sonsuz elmi və müxtəlif elmlərin mütəfəkkirləri üzərindəki üstünlüyü haqqında buyurur: “Mən Məscidün-Nəbidə oturmuşdum və o zaman çoxlu alimlər var idi. Mədinədə onların heç birinin və digərlərinin də cavab verə bilmədiyi zaman hamısı mənə işarə edərək sual verirdilər. Mən də hamısına cavab verirdim.

Nə vaxt ki, Məmun bir alim görürdü və İmam Rza (ə) ilə mübahisə etmək qabiliyyətinə malik olduğunu düşünürdü, onu öz məclisinə dəvət edər və səkkizinci İmamla (ə) mübahisə etdirərdi. Bu kontekstdə müxtəlif islami və qeyri-islami məzhəb və qrupların mütəfəkkirləri və nəzəriyyəçilərinin elmi mübahisələrdə İmama qalib gəlmələri üçün səy göstərdi. Amma İmam Rza (ə) bütün o ağır elmi mübahisələrdə dövrünün bütün alimlərinə qalib gəldi.

İmam Rzanın (ə) fəzilətləri: Bir çox insanlar var ki, o həzrətin (ə) hərəmini ziyarət etməklə onun izzətinin ucsuz-bucaqsız dənizindən bəhrələniblər. Məsələn, mən Ali-Buyə hökumətinin nazirlərindən biri olan Rüknüd-Dövləni İmam Əli ibn Musa ər-Rzanın (ə) ziyarətinə getməsi barədə xəbərdar edəndə o, mənə dedi: Mən dəfələrlə o İmamın (ə) hərəmini ziyarət etmişəm və bir çox hacətlərimi almışam. Ora getdiyiniz zaman mənim üçün dua edin və mənim yerimə də ziyarət edin ki, orada dualar qəbul olunur.

Quran oxumaq: İmam Rza (ə) gecələr yatağında yatarkən Quranı çox oxuyar, cənnət və ya cəhənnəmin adı çəkilən ayəyə gəldikdə isə ağlayardı. Allahdan cənnət istəyər və cəhənnəmdən Ona sığınardı.

Əvvəl vaxtı namaz qılmaq: Səkkizinci imam nəyin bahasına olursa olsun əvvəl vaxt namazının fəzilətini itirməmişdir. İmam ən mühüm siyasi və elmi məclislərdə belə əvvəl vaxtı namaz qılmağa əhəmiyyət verirdi. Deyirlər ki, Məmunun əmri ilə müxtəlif məzhəblərdən olan görkəmli alimlər mübahisə məclislərində iştirak edirdilər. İmam Rza (ə) onlarla müzakirə və mübahisə edirdi. Bu məclislərin birində böyük alimlərdən olan İmran Saebi İmam Rza (ə) ilə tövhid haqqında müzakirə etdi. İmam həmin görüşdə onun suallarına səbir, təmkin və qəti dəlillərlə cavab verdi və onu tövhidə meylli etdi. Mübahisə pik həddə çatdıqda, Həzrət Rza (ə) azan və namaz vaxtının yetişdiyini hiss etdi və Məmuna dedi: Namaz vaxtı gəldi.

Həqiqətləri əldə edən və 8-ci imamın elm dənizindən bəhrələnən İmran Saebi yalvarıb dedi: Ey ağam! Söhbətinizi və cavablarınızı kəsməyin, çünki ürəyim sözlərinizi qəbul etməyə hazırdır. Amma o imam onun duyğulu sözlərindən təsirlənmədi və dedi: Problem yoxdur, namaz qılıb yenə söhbətə davam edəcəyik. Bu vaxt imam və səhabələri namaza başladılar. O Həzrət namazı qıldıqdan sonra söhbətə davam etdi və maarifləndirici cavablarını verdi.

İmamın şücaəti: İmam Musa Kazımin (ə) şəhadətindən sonra Harunun dövründə İmam Rzanın (ə) imamət dövrü başladı. Vəziyyət çox çətin olsa da, İmam öz imamətini açıb camaatı hidayət etməyə başladı.

İmamın hikməti: İmam Rza (ə) İlahi imamətin səltənət dərəcəsinə endirildiyi bir vaxtda öz hikmətindən maksimum istifadə etdi. Rasional mübahisələr təşkil edərək, ağıllı insanları özünə cəlb etdi. Onlardan bir dəstəsini əsas yola və zahiri dəlilə və imamətə hidayət etdi.

O, həyatının bütün sahələrində, xüsusən də siyasi sahədə tamamilə müdrik davranışa malik idi. Öz imaməti dövründə vəliəhdliyi qəbul etməsi tamamilə hikmətli bir mövqe idi ki, onun vasitəsi ilə Məmunun bütün fitnə və planlarını zərərsizləşdirə bildi.

 

iqna.ir