Həyatın bədbəxtliklərinin kökü haradadır?

16 Sentyabr 2023 - 20:34

Əgər varlıq aləmi bir nizam-intizama sahibdirsə, onda bədbəxtliklər əsassız və məsləhətsiz deyil.

İzah: Hər hansı bir faciəvi hadisəni araşdırsaq görərik ki, o, dəqiq hesablamalar və düsturlar əsasında bir sıra səbəb və nəticələr nəticəsində baş vermişdir. Məsələn: İnsanların üzərinə uçan evin səbəbini araşdırdıqdan sonra aşağıdakı amilləri aşkar edirik:

  1- Məhəllə uşaqlarının topu oynayarkən qonşunun damına düşüb.

  2- Top fırlanıb kanalın dəliyinə ilişib və yağış suyunun çıxış yolunu bağlayıb.

  3- Yağış yağıb və evin damına su yığılıb.

  4- Damdakı yağış suları təsirini göstərib və kərpiclərə hopub.

  5- Yağış suları ilə yumşalan torpaq dam, yerin çəkisi və cazibə qüvvəsi səbəbindən çöküb və bir neçə nəfər onun altında qalaraq ölüb.

Səbəb-nəticə sisteminə görə, bu hadisələr topun özü və onun fırlanması, damın mailliyi, arx deşiyinin darlığı, damın boşalmasına suyun təsiri və dam örtüyünün çökməsi nəticəsində baş verməlidir. Bunun hər birinin hesablama, sistem və formulası var.

İndi siz dünyanın bir sistemi olduğunu qəbul edirsinizsə, bu bədbəxtliyin ev əhlinin başına gəlməsini qəbul etməlisiniz, əks halda xaos yaranacaq və hesablamalar qarışacaq. Məsələn, bu prosesdə aşağıdakıları etməlisiniz:

  1- Uşaqların topu o qədər ağır olmalıdır ki, qonşunun damına getməsin.

  2- Topu vurmaq və topu atmaq təsirsiz olmalıdır.

  3- Yağış kanalının deşiyi böyüdülməlidir ki, top ondan asanlıqla çıxarılsın.

  4- Yağış faktorlarının hamısı fəaliyyətini dayandırmalı və yağış yağmamalıdır.

  5- Su öz xüsusiyyətlərini itirməli və torpağa təsir etməməlidir.

  6- Yerin cazibə qüvvəsi dayanıb və tavanı özünə tərəf çəkməməlidir.

  7- Damın altında yatanların bədəni çuqun olmalıdır ki, çökmə onlara təsir etməsin.

Baxın, əgər sistem və hesablama tərəfdarıyıqsa və səbəb-nəticələr orbitində hərəkət etsək, bu cür bədbəxtliklər təbii həyat üçün lazımdır. Onu inkar etmək Allahın hikmətli əlinin dünyada yerləşdirdiyi onlarla qanun və düsturları qarışdırmağı tələb edir. Bir sözlə, bu dünya bir sistemə sahibdirsə, onun müsibətləri də olmalıdır. Əgər bir sistemi yoxdursa, xaosun özü hər bir bəladan daha pisdir.

Möhsin Qəraəti tərəfindən yazılmış "İslamın əqidə prinsipləri (Ədalət)" kitabından götürülmüşdür.

 

iqna.ir