İslam Peyğəmbərinin (s) möcüzələri

14 Sentyabr 2023 - 12:27

Möcüzə, peyğəmbərlərin peyğəmbərlik iddialarını sübut etmək üçün etdikləri bir şeydir və başqaları belə şeylərəi etməyə qadir deyillər. Bu möcüzələr Allahın qüdrəti ilə olub. Ona görə də adi insanlar belə şeylər edə bilməzdilər.

İslam Peyğəmbəri (s) Allahın sonuncu peyğəmbəri olaraq öz peyğəmbərliyini Allahın peyğəmbəri kimi təqdim edərkən bir çox insanlar ona inanmasalar da, onun sözlərini eşidib, möcüzələrini gördükdən sonra ona inandılar.

İslam Peyğəmbərinin (s) ilk və ən böyük möcüzəsi Qurani-Kərimdir. Quranın İslam Peyğəmbərinin (s) ən böyük möcüzəsi olması ilə bağlı müxtəlif dəlillər bəyan edilmişdir. Digər məsələlərlə yanaşı, Qurani-Kərimin dili və ifadə tərzi o qədər xüsusi və diqqətəlayiqdir ki, indiyə qədər heç kim buna bənzərini ortaya çıxara bilməmişdir. Hətta Qurani-Kərim də Quranın möcüzə olduğu və normal bir insanın əsəri ola bilməyəcəyi iddiasını sübut etmək üçün hər kəsi mübarizə aparmağa dəvət etmişdir. Hər kəsin Quran kimi bir ayə gətirməsini istəmişdir: "Əgər doğru deyirlərsə, onun kimi bir söz gətirsinlər" (Tur, 34).

Quranda qeyd olunanlar, peyğəmbərlərin və müxtəlif xalq qruplarının tarixi məsələlərindən və tarixindən başqa, gələcəklə bağlı da xəbərlər verir. Ya müxtəlif alət və cihazlar və təcrübələrdən istifadə etməklə əsrlər sonra elmi cəhətdən əldə ediləcək məsələləri bəyan etmişdir. Məsələn, dölün əmələ gəlməsi ilə bağlı deyir: "Sonra nütfəni laxtalanmış qana (ruşeymə; bağlı qalan bir şeyə) çevirdik, sonra laxtalanmış qanı bir tikə (çeynənmiş) ət halına saldıq, sonra o bir tikə əti sümüklərə döndərdik, sonra sümükləri ətlə örtdük və daha sonra onu bambaşqa (yeni) bir məxluq olaraq yaratdıq. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər (uca, nə qədər) uludur!" (Möminun, 14).

Həmçinin bu əsrlər ərzində heç bir şəxs və ya cərəyan Qurani-Kərimi dəyişdirə bilməyib. Bu, Quranın özünün xüsusi vurğuladığı və buyurduğu bir məsələdir: “Nə öncə, nə də sonra batil ona yol tapa bilməz (Şeytan onun bir sözünü, bir hərfini belə dəyişə bilməz). O, hikmət sahibi, şükrə (tərifə) layiq olan (bütün işləri bəyənilən Allah) tərəfindən nazil edilmişdir” (Füssilət, 42).

İnsanları heyrətləndirən digər möcüzə isə “Şəqqül-Qəmər” (ayın yarıya bölünməsi)dir. İslam Peyğəmbəri (s) müşriklərin istəyinə cavab olaraq bu möcüzəni göstərdi. Bu heyrətamiz hadisədə Peyğəmbər (s) barmağı ilə aya işarə etdi və ay ikiyə bölündü. Bu möcüzə Qəmər surəsinin ilk ayələrində belə bildirilir: "   O saat (qiyamət) yaxınlaşdı və ay (Peyğəmbərin möcüzəsi ilə) parçalandı. Əgər müşriklər bir möcüzə görsələr, (imandan) üz döndərib: “(Bu, uzun müddət) davam edən bir sehrdir!” -deyərlər" (Qəmər, 1 və 2).

 

iqna.ir