Sonuncu ilahi peyğəmbər kimdir?

12 Sentyabr 2023 - 12:25

Quran bu haqda buyurur: “Muhəmməd aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. Lakin o, Allahın Rəsulu (elçisi) və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi biləndir!” (Əhzab, 40).

Bəs nə üçün peyğəmbərlik axını Həzrət Muhəmməd (s) ilə sona çatdı?

Çirklənmişsə hovuzdakı suyu dəyişdirirlər. Xarab olduğu zaman küçəni, evi, paltarı, maşını təmir edirlər. Yeni peyğəmbərə ehtiyac da əvvəlki peyğəmbərin kitabının təhrif edildiyi və gizlədildiyi zaman olur. Əgər Quranın bir hərfi belə dəyişdirilməyibsə və cavabsız qalan sual olmayıbsa, yeni peyğəmbərə ehtiyac yoxdur. Əvvəlki səmavi kitablardan fərqli olaraq, indiki Tövrat və İncilə baxsanız, o qədər absurd və məntiqsiz sözlər görərsiniz ki, oxumağa utanarsınız.

Digər tərəfdən bəzən savadsız bir adam uzaq bir yerə getmək istəyir. Küçə-küçə adres almaqdan başqa çarəsi yoxdur. Amma başqa bir savadlı şəxs eyni yolla getmək istəyirsə və biz ona şəhərin və küçələrin ümumi xəritəsini versək, o yolu özü seçər.

Cəmiyyəti inkişaf səviyyəsinə çatmamış qədim insanların küçə-küçə adres soruşmağa ehtiyacları var. Lakin cəmiyyət inkişaf edəndə ona ümumi xəritə versələr, o, yolunu tapar və yolgöstərənin (peyğəmbərin) birbaşa hazır olmasına ehtiyac yoxdur. Şübhəsiz ki, məsum imam və fəqihlərin mövcudluğu şəriət və göstərişlərin qorunub saxlanması üçün lazımdır.

Başqa bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, əvvəlki peyğəmbərlərin (az sayda şəxs istisna olmaqla) adətən kitabları olmayıb. Onlar daha çox böyük peyğəmbərlərin əmrlərini təbliğ ediblər. Belə deyildi ki, onların hamısının kitabı olsun. Ona görə də bu məsuliyyəti öz üzərinə götürmüş məsum imamların və saleh İslam alimlərinin olması ilə peyğəmbərlərin gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki dini əmrləri çatdırmaq ədalətli alimlərin də əlindən gəlir. Ona görə də biz ictihad məsələsini nəzərdən qaçırmamalıyıq. Çünki ümumi din hökmləri əllərində olan ədalətli fəqihlər həmişə Allahın hökmünü Quran və hədislərdən çıxara bilərlər.

Möhsin Qəraəti tərəfindən yazılmış "İslami İnancların Əsasları (Peyğəmbərlik)" kitabından götürülmüşdür.

 

iqna.ir