Allahın məxluqlarının şərindən Allaha sığın

12 Sentyabr 2023 - 12:21

Qurani-Kərimin 113-cü surəsi “Fələq” adlanır. Bu surə 5 ayədən ibarətdir. O, otuzuncu cüzdə yerləşdirilmişdir. Məkkə surəsi olan "Fələq" İslam Peyğəmbərinə (s) nazil olan 20-ci surədir.

Birinci ayədə bu söz keçdiyi üçün bu surə “Fələq” adlanır. Fələq səhərin əvvəli və sübh deməkdir.

Birinci ayədə Peyğəmbərə (s) Allaha sığınmağı tapşırır: “De: “Sübhün Rəbbinə sığınıram”.

“Fələq” bir şeyi parçalamaq, bir şeyi başqa bir şeydən ayırmaq deməkdir. Gecənin qaranlığı səhər yarıldığı üçün bu söz sübh mənasında işlənir.

Bu əmr ikinci ayədə davam edir və Peyğəmbərə (s) buyurur: “Mən yaradılmışın şərindən”. Bu ayədə qeyd olunanlar Allahın yaratmasının şərlə müşayiət olunduğu mənasına gəlmir. Daha doğrusu, məxluqlar yaradılış qanunlarından kənara çıxaraq müəyyən olunmuş yolu tərk etdikdə şər əmələ gəlir.

Sonrakı ayədə bu əmr tamamlanır: “Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) şərindən”. “Ğasiq” gecənin qaranlığının başlanğıcı və günəş işığının yoxa çıxması deməkdir. Gecəyə şərrin aid edilməsinin səbəbi odur ki, gecə öz qaranlığı ilə şər ehtimalını artırır və insanın gecədə müdafiə gücü daha az olur. Amma bəzi təfsirçilər “ğasiq” sözünü insanın başına gələn hər hansı bir şər mənasında olduğunu hesab ediblər.

Aşağıda o, insanlar üçün başqa bir təhlükəni bildirir: “4. (Ovsun oxuyub) düyünlərə üfürən (yaxud: cadu edib iplərə düyün vuran) qadınların şərindən”. “Nəffasat” az miqdarda tüpürcək atmaq deməkdir. Bu, üfürməklə edildiyi üçün “Nəffasat” da “üfürmək” mənasında gəlib.

Bir çox təfsirçilər “Nəffasat”ı “cadugər qadınlar” kimi şərh ediblər. Cümlələri pıçıldayıb düyünlərə üfürürlər ki, sehr edə bilsinlər. Əlbəttə ki, bəzi təfsirçilər də onları vəsvəsə edənlər  hesab edirlər ki, kişilərin, xüsusən də həyat yoldaşlarının qulağına bir-birinin ardınca sözlər söyləyərək onları qərarlarını dəyişdirməyə çalışırlar.

Bu surədə insanlar üçün bəhs edilən sonuncu təhlükə paxıllıqdır. Paxıllıq insanın ən pis və ən çirkin xüsusiyyətlərindən biridir. Onun digər pisliklərlə yanaşı yer alması onun insanlar üçün nə qədər təhlükəli ola biləcəyini göstərir.

 

iqna.ir