Həzrəti Musanın (ə) hekayəsindən iki maraqlı mövzu

06 Sentyabr 2023 - 11:09

Təcrübələrdən öyrənmə prosesi o qədər vacibdir ki, əsas təhsil metodu kimi tanınır. Bu üsul Quranda rəvayət edilən Həzrət Musanın (ə) hekayətində öz ifadəsini tapır.

Qurani-Kərimin bildirdiyi kimi tərbiyə üsullarından biri də dərs çəkmək üsuludur. Dərslərdən konkret məqsədlərə çatmaq üçün bir vasitə kimi istifadə edilməsi bəşər cəmiyyətində uzun bir tarixə malikdir. Xüsusilə də yüksək vəzifələrdə olanlar xalqı çəkindirmək və nizam-intizam etmək üçün düşmənlərini açıq şəkildə cəzalandırırdılar.

Təhsilin əsas məqsədi fərdlərə hər şeyi düzgün qavramaq, fikir əldə etmək, zahiri görünüşlərdən kənara çıxmaq və başqalarının səhv yollarından qaçmaq imkanı verməkdir. Həzrət Musanın (ə) hekayətində Allah təhsil və təlimə aid olan bir neçə məqamı qeyd etmişdir:

1 - Qırmızı dənizin ayrılması: Həzrət Musa (ə) və İsrail övladları Qırmızı dənizin möcüzəvi şəkildə ayrılması və daha sonra Firon və qövmünün suda boğulmasının şahidi olduqda, silinməz iz buraxdı. Firon bu heyrətamiz mənzərəni müşahidə etsə də, suların yarılıb dağlar kimi yığıldığı halda, yenə də öz əzabının yaxınlaşdığını bilmədən inadla Həzrət Musanın (ə) və İsrail oğullarının arxasınca getdi. Allah bu əhvalatdan sonra buyurur: “Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Ancaq onların çoxu iman gətirmədi.” (Şuəra surəsi, ayə 67)

2 - Fironun cəsədinin qorunub saxlanması: Quran fironun cəsədinin qorunub saxlanmasını ilahi bir əlamət kimi vurğulayır. Fransız doktor Maurice Bucaille, Fironun cəsədini araşdırdıqdan və Quranda onun bədəninin qorunub saxlanması ilə bağlı işarəni qəbul etdikdən sonra İslamı qəbul etdi. Fironların və başqalarının cəsədləri əvvəlcə Nil çayının o tayındakı Padşahlar Vadisinin məzarlarında basdırılmışdı, lakin bu məlumat 19-cu əsrin sonlarına qədər Həzrət Musanın (ə) müasiri olan fironun cəsədi aşkarlanana qədər gizli qaldı. Allah gələcək nəsillərə ibrət olsun deyə Fironun cəsədini ölümündən sonra üzə çıxardı.

 

iqna.ir