Quran, elmi möcüzələrlə dolu bir kitab!

31 Avqust 2023 - 14:42

Elmi möcüzə müasir dövrdə Quran möcüzəsinin ən mühüm cəhətlərindən biridir. Qurani-Kərimin bir neçə ayəsi elmi mövzulara işarə edir. Çünki bu elmi işarələrin bəziləri Quranın nazil olduğu dövrdə kəşf edilməmiş və insanlar bəzilərini əsrlər sonra dərk etmişlər. Bu elmi məzmunların Quranda tərtib edilməsi bu ilahi kitabın möcüzələrindən sayılır.

Quran zaman keçdikcə təravətini itirməyən bir kitabdır. Həqiqətdə, elmin tərəqqisi və Quran həqiqətlərinin sirlərinin açılması ilə aydınlaşır. Elm təkamülə doğru irəlilədikcə, bu ayələrin parlaqlığı daha da artar. Bu, bir iddia deyil, Allahın izni ilə bu şərəfli kitabda təsis edilmiş bir həqiqətdir.

Bu elmi möcüzələrdən bəzi nümunələr qeyd edilir:

Torpağın yağışla əkin üçün hazırlanması

"İnsan hələ bir yeməyinə baxsın! (Görsün ki, ona necə ruzi verdik). Həqiqətən, Biz yağışı bol yağdırdıq. Sonra yeri yaxşıca yardıq. Belə ki, orada dən (dənli bitkilər) göyərtdik; Üzüm və yonca” (Əbəsə, 24-28).

Əvvəlcə yerin səthi nəhəng qaya təbəqəsi ilə örtülmüşdü. Bir-birinin ardınca yağan leysan yağışlar qayaları yarıb. Onlar zərrəcikləri ayırıb, bəzi yerlərdə qrunt çuxurunu genişləndiriblər və beləliklə, əkin üçün yararlı torpaq kütləsi əmələ gəlib. İndi sel onun bir hissəsini həll edərək dənizə töküb. Onların yerini qar və yağışın əmələ gətirdiyi yeni torpaqlar tutur və əks halda insanlar kənd təsərrüfatı torpaqlarının çatışmazlığından əziyyət çəkərdilər. Bu ayə, Quranın elmi möcüzələrindən birinə işarə edir ki, əvvəlcə yağış yağır, sonra əkin sahələri yarılır və əkin üçün hazır vəziyyətə gəlir. Bu təcrübə nəinki ilk dövrlərdə olub, hətta bu günə qədər də davam edir.

Bitkilərin cütləşməsi

"Yeri (insanların və başqa canlıların yaşaya bilməsi üçün) döşəyən (uzadıb genəldən), orada möhkəm durmuş dağlar, çaylar yaradan, bütün meyvələrdən (erkək-dişi, yaxud şirin-acı, turş-meyxoş və s. olmaqla) cüt-cüt yetişdirən, gecəni gündüzlə (gündüzü də gecə ilə) örtüb bürüyən Odur. Şübhəsiz ki, bunda (bütün bu deyilənlərdə) düşünən insanlar üçün (Allahın qüdrətini və vəhdaniyyətini sübut edən) neçə-neçə dəlillər vardır!" (Rəd, 3).

“Bütün meyvələrdən cüt-cüt yetişdirən Odur” ifadəsi meyvələrin mayalanma yolu ilə mayalanmış kişi və dişi spermaları olan canlı orqanizmlər olduğuna işarə edir.

Eramızın 18-ci əsrində (1178-1079) məşhur isveçli alim və botanik Linnaeus, bitkilər aləmində nikahın demək olar ki, universal qanun olduğunu və heyvanlar kimi bitkilərin də erkək və dişi birləşmələri ilə mayalandığını kəşf etməyə müvəffəq olmuşdur. Halbuki Quran bu məsələni ondan min yüz il əvvəl bildirmişdi.

 

iqna.ir