Allahın İslam Peyğəmbərinə (s) ən böyük neməti

25 Avqust 2023 - 16:54

Qurani-Kərimin 108-ci surəsi “Kövsər” adlanır. Bu surə üç ayədən ibarətdir. O, otuzuncu cüzdə yerləşdirilmişdir. Məkkə surəsi olan “Kövsər” İslam Peyğəmbərinə (s) nazil olan 15-ci surədir.

Bu surədə Allahın İslam Peyğəmbərinə (s) verdiyi “Kövsər” adlı nemətdən bəhs edilir. Ona görə də bu surə “Kövsər” adlanır.

"Kövsər" çox xeyir mənasındadır. Həmçinin “Kövsər” cənnətdə bir çayın adıdır. Bu surədə Allahın İslam Peyğəmbərinə (s) verdiyi nemətdən bəhs edilir.

Bu nemətin nə olması ilə bağlı müxtəlif fikirlər irəli sürülüb. O cümlədən din, İslam, nübüvvət, Qurani-Kərim, çoxlu sayda ardıcıl və müsəlmanlar, Peyğəmbərin (s) qızı Fatimə (ə) və Peyğəmbərin (s) nəslinin davam tapmasını qeyd etmək olar.

Bir çox təfsirçilər Allahın İslam Peyğəmbərinə (s) verdiyi nemətin mənasını onun qızı Fatimeyi-Zəhra (s) olduğunu hesab edirlər. Çünki bu surədə Peyğəmbəri (s) övladsız və nəsli kəsilmiş hesab edənlərdən bəhs edilir. Çünki onun oğlu yox idi. Onların cavabında Allah bu surəni Peyğəmbərə (s) nazil etdi.

Bu surənin bütün ayələri İslam Peyğəmbərinə (s) ünvanlanmışdır. Məqsədi onu məşəqqət və problemlərdən, kafirlərin istehzalarından təsəlli verməkdir. Bu surə Peyğəmbərə (s) verilən nemətlə bağlı müjdədir. Peyğəmbərdən belə böyük və mühüm nemətə görə Allahı həmd-səna etməsi istənilir. O nemətin böyüklüyü və əhəmiyyəti qədər də həmd-səna edilməsi istənilir.

İkinci ayədə Allaha şükür etməyin yolu namaz qılmaq və qurban kəsməkdir. Baxmayaraq ki, bəzi təfsirçilər bu surənin ikinci ayəsinə əsasən, namazı yalnız Allaha şükür etmək kimi qəbul edir, bəziləri isə deyirlər ki, “Elə isə Rəbbinə [şükür edərək] namaz qıl və bir dəvə kəs”. Onlar bu ayənin mesajını bilirlər.

Bu ayənin başqa bir mövzusu, namaz qılmaq və qurban kəsməkdir. Ümumiyyətlə, bütün ibadətlərin nemətləri yaradan Allah üçün olması prinsipinin vurğulanmasıdır. Bu söz bəzi insanların bütlərə və yalançı tanrılara sitayiş etdiyi və onlar üçün qurban kəsdiyi bir vaxtda gündəmə gəlib.

Üçüncü ayə müşriklərin İslam Peyğəmbərini (s) təhqir və rişxənd etmələri ilə bağlıdır. Peyğəmbərin (s) oğlu olmadığı üçün onu nəsli kəsilmiş və övladsız adlandırırdılar. Məhz buna görə də Allah Peyğəmbərə (s) təsəlli verir və ona bu xəbəri verir ki, onu təhqir edənin özü nəsli kəsilmiş olacaq.

 

iqna.ir