Quran insanı xeyirlə şəri ayırd etməkdə hidayət edir

25 Avqust 2023 - 16:45

Fəlsəfi və teoloji məsələlərdə tarixin ömrü qədər qədim olan məsələlər arasında xeyirlə şərin müzakirəsi də var. Tarix boyu bir çox filosof və mütəkəllimlər xeyir və şərin ölçülərini təhlil etmiş, Allahşünaslıq və Allaha mərifət müzakirəsində mühüm nəticələr əldə ediblər.

Xeyir, adətən, insanın müsbət nəticələr alması və onun həm maddi, həm də mənəvi ehtiyaclarının ödənilməsi hadisəsinə aiddir. Bütün yaxşılıqlar, o cümlədən bilavasitə Allahdan insana gələn yaxşılıqlar, məsələn: (Allahı zikr etməyin qəlbə verdiyi rahatlıq) və dolayı yolla insana gələn yaxşılıqlar, məsələn: (pula olan ehtiyacın ödənilməsi) var. Bunların hamısı Allahın rəhmətindən qaynaqlanır. Birbaşa yaxşılıq haqqında işi Allahın Özü edir. Vasitəçi vasitəsilə insana çatan yaxşılıq halında, Allah onu yerinə yetirməyi həmin vasitəçiyə həvalə edir və ya Allahın izni olmasaydı, o yaxşılıq heç bir insana çatmazdı.

Şərin insanların adətən onunla bağlı müsbət nəticə əldə etmədiyi bir hadisə olduğu deyilir və onun mənşəyi ilə bağlı müzakirə edilən məsələlərdən biridir.

Allah məhz xeyirdir və etdiyi bütün işlər hikmət və biliyə söykənir. Ona görə də Allaha şər işi nisbət vermək elm və imanla dəstəklənmir.

Yaxşı və şəri tərif etdikdən sonra o yerə gəlirik ki, dünyamızda bu iki hadisənin mövcud olmasına baxmayaraq, onları necə ayırd edə bilərik?

Əmirəl-möminin İmam Əli (ə) “Nəhcül-bəlağə”nin 167-ci xütbəsində bu suala cavab verir və bizi müəyyən etməyin ən asan yolu ilə tanış edir. Onlar deyirlər:

« انَّ اللَّهَ [تَعَالَى] سُبْحَانَهُ أَنْزَلَ كِتَاباً هَادِياً بَيَّنَ فِيهِ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ، فَخُذُوا نَهْجَ الْخَيْرِ تَهْتَدُوا وَ اصْدِفُوا عَنْ سَمْتِ الشَّرِّ تَقْصِدُو»

 "Allah-Təala hidayət edən bir kitab nazil etmiş, onda xeyir və şəri izah etmişdir. Odur ki, hidayət olunana qədər yaxşı yolla get və doğru yola düşənə qədər pislikdən uzaqlaş".

 

iqna.ir