Peyğəmbərlər ilahi cəmiyyət qurublar?

25 Avqust 2023 - 16:40

Allahın planı insanları zorla doğru yola yönəltmək deyil. Əgər belə olsaydı, onların hamısı hidayətə olardı (Nəhl, 9).

Necə ki, peyğəmbərin metodu da insanları məcbur etmək, azadlıqdan məhrum edib, onlara hakim olmaq deyildi. (Ğaşiyə, 22).

Allah insanları doğru yola yönəltmək üçün vasitələr yaratmalıdır. (Ləyl, 12) İnsanlar da hidayəti qəbul edən olunmalıdır.

Amma bir qrup insan hidayəti qəbul etmədi, bu, Allahın başqalarına yönəlmiş hidayətinin kəsilməsinə səbəb olmamalıdır. Necə ki, bağban alaq otlarına görə yaxşı ağacları olan bir bağı suvarmaqdan heç vaxt əl çəkmir. Quranda oxuyuruq:

"Allah insanı yaratmaq istədikdə mələklər dedilər: İnsan fəsad edən və qan tökəndir. Lakin Allah onlara belə cavab verdi: Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm" (Bəqərə, 30).

Axı iddianı sübuta yetirmək üçün misal çəkmək, insanları tərbiyə etmək kifayətdir.

Əgər memar və ya rəssam öz sənətindən bəzi nümunələr göstərirsə, onun dəyərini sübut etmək kifayətdir.

Allah tərəfindən gələn peyğəmbərlər sağlam cəmiyyətin planını verirlər və özləri də ona əməl edirlər. Həm də hazır olan insanları aşkar edib onları yetişdirir və kiçik bir cəmiyyəti dünyaya nümunə kimi təqdim edirlər.  Sonra hər kəsi öz sosial sistemini bu modelə uyğun qurmağa dəvət edirlər.

Əziz İslam Peyğəmbəri (s) ağ və qara dərili insanlardan və müxtəlif qəbilələrdən bir ümmət formalaşdırmış və işini şirk və zülmlə mübarizə və Allaha iman üzərində qurmuşdur. Bütün xəyali imtiyazları aradan aparıb əxlaqı, sağlamlığı, xidməti, ilahi qanun qarşısında bərabərliyi, İslam qardaşlığını, ədaləti, hürriyyəti, dürüstlüyü, səmimiyyəti və izzəti gətirdi.

O, Həzrət Əli (ə), Əbuzər, Salman, Miqdad, Meysəm kimi ölümə dirənən, şəhadəti xoş qarşılayan, Allah quruluşunun bərqərar olması üçün qanlarını verməkdən çəkinməyən insanları yetişdirdi.

İndi əgər dünya hələ peyğəmbərlər məktəbinin rəngini almayıbsa, onun səbəblərini İslam məktəbinin zəifliyində və ya dini liderlərin ləyaqətsizliyində yox, başqa yerdə araşdırmalıyıq.

Günəş hər şeyə nur saçar. Əgər güzgüdə işıq saçsa və onun işığı əks olunsa, ancaq divara işıq saçsa və əks olunmasa, günəşin yaxşılığına və onun nur saçmasına heç vaxt şübhə etmərik. Əgər siz milyonlarla qapalı topları okeana atsanız, onlara bir damcı da su girməyəcək, çünki top bağlıdır, əks halda su içəri girəcək.

Qurani-Kərim buyurur: “Onların gözləri vardır, lakin onunla (Allahın möcüzələrini) görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla (öyüd-nəsihət) eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də, (ondan) daha çox zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır!” (Əraf, 179).

Bir sözlə, ideal cəmiyyəti insanlar qurmalıdır. İlahi peyğəmbərlər özlərini dərs deməyə hazırlayan müəllimlərdir. Dərsi öyrənməli olan tələbədir. Peyğəmbərlər dərman verən həkimlərdir. Xəstədir ki, həkimin göstərişi ilə özünü müalicə etməlidir. Əgər peyğəmbərlər ideal cəmiyyət qurmayıblarsa, bu, insanların özlərinin səhlənkarlığındandır. Bu cavabı bir neçə Quran ayələri ilə bəzəyirik:

“Allah zalım qövmü hidayət etməz” (Qəsəs, 50).

“Həqiqətən, Allah kafirləri hidayət etməz” (Maidə, 67).

“Həqiqətən, Allah fasiq insanları doğru yola yönəltməz” (Münafiqun, 6).

"Həqiqətən, Allah israfçı və yalançı insanları doğru yola yönəltməz" (Ğafir, 28).

Bu ayələrdə çox açıq şəkildə göstərilir ki, peyğəmbərlərin hidayətindən uzaq olub, ideal bir cəmiyyət formalaşdırmamağın səbəbi insanların özləridir. Çünki onlar zülm, küfr, əxlaqsızlıq, israfçılıq və yalanla hidayət olmaq qabiliyyətini itiriblər.

 

 

iqna.ir