İlahi nur sönməz

19 Avqust 2023 - 18:05

“Onlar Allahın nurunu (islam dinini) öz ağızları (öz iftiraları və şər sözləri) ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə -kafirlərin xoşuna gəlməsə də -öz nurunu (dinini) tamamlayacaqdır” (Səff, 8).

Cahil, məlumatsız və bacarıqsız bir iddiaçılar dəstəsi göylərin və yerin nuru olan o günəşi dünyada söz və ya fitnə və ya dirhəm və dinarlarla söndürməyə çalışırlar. Onlar nuru gözəllikdə və həqiqətdə görür və onu öz cəhalət və çirkinliklərinin qaranlığı ilə söndürmək istəyirlər.

Bəli, elə insanlar var ki, həqiqətin parlaq ulduzunu görüb, barmağını qoyur və onu söndürmək istəyirlər. Onlar nuru elmdə və mərifətdə görürlər. Bu cəhalət və zülmət bizdən uzaq olsun deyə hay-küy salırlar, halbuki nur qaranlığın ziddidir və qaranlığın nur üzərində hökmü yoxdur. Əgər onların hər ikisi Süleymanın məhkəməsinə çağırılarsa, Süleymanın hüzurunda nurdan şikayət edən qaranlıq nurun gəlib məhkəmədə və sözünü söyləməsinə belə razı deyil. Çünki nur gəlsə, qaranlıq gedəcək. Bütün insanlıq tarixi bəzilərinin sürəkli olaraq günəşi örtməyə çalışdığının şahidi olub. Necə ki, Məsih sifətlərin deyil, Xristianlıq iddiaçılarının əsrlər boyu Quranın parlaq günəşini yalan və ittiham buludları altında örtməyə çalışmışlar.

Kimlər işığın əleyhinədir? Qaranlıqda insanların paltarını, ağıllarını və düşüncələrini oğurlamaq istəyən oğrular və quldurlar var. İnsanlar qaranlıqda saxlanılır və həmişə bir küncdə işığın haçan yanacağından narahatdırlar.

* Ustad Hüseyn Muhyiddin İlahi Qumşei tərəfindən yazılmış "Quranda 365 gün" kitabından götürülmüşdür.

 

iqna.ir