Quranda həzrət Məsihin (ə) səhabələrinin xüsusiyyətləri

08 Avqust 2023 - 10:44

Qurani-Kərimdə Həzrət İsanın (ə) yanında onun xüsusi səhabələri olan “həvarilər”in adları çəkilir.

“Həvarilər”in mənası üçün iki ehtimal irəli sürmüşlər. Birincisi, "həvarilər" "ağartmaq" mənasındadır. Bəzi insanlar həzrət İsanın (ə) yoldaşlarının paltar yuyan və paltarı ağardan olduqlarına inanırlar.

Bəziləri isə hesab edirlər ki, onlar özlərini günahdan və çirkabdan təmizləmiş, başqalarını da təmizləməyə çalışmışlar.

Dini kitablara görə həzrət İsanın (ə) 12 yaxın səhabəsi və ya həvariləri olmuşdur. Matta İncili onları aşağıdakı kimi tanıtdırıb: 1. Petros kimi tanınan Şəmun. 2. Petrosun qardaşı Andreas,. 3. Zəbədinin oğlu Yaqub 4. Yaqubun qardaşı Yohanna 5. Phillips 6. Bərtulma 7. Toma 8. Matta 9. Halfa oğlu Yaqub 10. Teddy 11. Şəmun Gayur 12. Yəhuda İskaryot.

Deyirlər ki, Şəmun İsanın (ə) ən yaxşı dostu və elçisi olub və ona Petros (daş deməkdir) deyirdi. Həmçinin “Yəhuda İskaryot” xain idi və İsa Məsihi Roma əsgərlərinə təslim etdi.

Həvarilər həzrət İsanın (ə) Allah yolunda ona dəstək olan yaxın və xüsusi səhabələri idilər. İsa (ə) həvariləri öz elçisi kimi tanıtmış və onlara hər cür xəstəliyə şəfa vermək qüdrəti vermişdir.

Qurani-Kərimdə həvarilərin adları çəkilmir, lakin onların sözləri və xüsusiyyətləri qeyd olunur; Məsələn, “Ali-İmran” surəsinin 52-ci ayəsində onların Allaha olan imanlarından bəhs edilir: "İsa onların (yəhudilərin) küfrünü (inanmadıqlarını) hiss etdikdə: “Allah yolunda kim mənim köməkçim olacaqdır?!” -deyə soruşdu. (O zaman) həvarilər dedilər: “Bizik Allahın (Onun dininin) köməkçiləri! Biz Allaha inandıq. Sən də (Allaha) təslim olduğumuza şahid ol!”. Bu məsələ “Səff” surəsinin 14-cü ayəsində də qeyd edilmişdir.

Quranda həvarilərlə bağlı bəhs edilən başqa bir məqam da onların İsadan (ə) səma süfrəsi endirməsini istəmələridir. Bu istək İsanı (ə) onların imanlarında şübhəyə salır, lakin onlar bu istəyin daha çox xatircəmlik tapmaları üçün olduğunu bildirirlər: “Onu da xatırla ki, o zaman həvarilər demişdilər: “Ya Məryəm oğlu İsa! Rəbbin bizə göydən (yeməklə dolu) bir süfrə göndərə bilərmi? O (İsa): “Əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun!” -demişdi.      (Həvarilər) demişdilər: “Biz istəyirik ki, ondan yeyək, ürəklərimiz sakit olsun, sənin bizə doğru dediyini bilək və ona (süfrənin göydən enməsi möcüzəsini görməklə sənin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə) şahidlik edənlərdən olaq” (Maidə, 112 və 113).

Həzrət İsanın (ə) meracından sonra həvarilər bəni-israilin padşahları və ya fitnə-fəsad qövmü tərəfindən öldürülənə qədər xalqın arasına gedərək onları Məsihin dininə dəvət edirdilər.

 

iqna.ir