Tərəzidə az satmaq haqqında surə

12 Iyun 2023 - 19:33

Qurani-Kərimin səksən üçüncü surəsi “Mütəffifin” adlanır. 36 ayədən ibarət bu surə otuzuncu cüzdə yerləşdirilmişdir. Məkkə surəsi olan “Mütəffifin” İslam Peyğəmbərinə (s) nazil olan səksən altıncı surədir. “Mütəffifin” İslam Peyğəmbərinin (s) Mədinəyə gəlişindən əvvəl Məkkədə nazil olan son surədir.

“Mütəffifin” tərəzidəı az satanlar deməkdir. Bu söz surənin birinci ayəsində keçdiyi üçün bu adla tanınır. Bu surə alqı-satqı və tərəzidə az satanları qınamaqla onları cəmiyyətin iqtisadi nizamını pozduqları üçün hədələyir. Çünki qiyamətdə bunun üçün cəzalandırılacaqlar.

Bu surənin birinci-üçüncü ayələrində alqı-satqı zamanı tərəzidə az satmaq və insanlara haqqın verilməməsi ilə bağlı dini hökmlər bəyan edilir. Bunun haram və böyük günahlardan biri olduğu bildirilir.

Bu surə Qiyamət gününü, o günün və axirət dünyasının xüsusiyyətlərini təsvir etməklə iki dəstəni, yəni xeyirxahlar və Allaha yaxın olanlar və fasiqlər və günahkarlar qrupunu tanıtdırır. Kafirlərin dünyada möminlərə qarşı istehzalı təbəssümlərinə işarə edir. Qiyamət günündə də möminlərin kafirlərə güləcəklərini deyir.

7-dən 21-ə qədər olan ayələrdə üç dəstənin adı çəkilir: Birinci dəstə “füccar” (zalımlar), yəni qiyamət gününü inkar edənlərdir. Onların inkarının kökündə Allahın bəndəlik qanunlarını pozmaq və günahlarda həddi aşmaq dayanır. İkinci qrup “Əbrar” (yaxşı insanlar) pislərin müxalifləridir. Onlar üstün məqama sahibdirlər. Allaha yaxındırlar və səmavi nemətlərdən bəhrələnirlər. Üçüncü qrup, məqamı bütün insanlardan yüksək olan yaxın şəxslərdir və Qurani-Kərimə görə, onlar yəqin əhlidirlər.

Dünyada kafirlər qiyamət və axirətə inanmadıqları üçün möminləri məsxərəyə qoyurlar. Bu surədə inkar edənlərin qiyamət günü ilə bağlı küfrünün səbəbi belə bildirilir: "Bunu isə ancaq həddini aşan, günaha batan yalan sayar". Əllamə Təbatəbai bu ayənin təfsirində “Əl-Mizan”da yazır: “Məlum oldu ki, insanı günahdan saxlayan yeganə maneə Qiyamət gününə iman gətirməkdir. Şəhvətə qərq olub qəlbi günaha meylli olan kəs, qiyamət gününü inkar etmək nöqtəsinə çəkiləcək.

 

 

iqna.ir