Quran qiymətli və əziz bir kitabdır

08 Iyun 2023 - 16:45

Allah Quranda bu kitab üçün bir çox sifətlər saymışdır ki, onların hər birinin təfəkkür və əsas müzakirə yeri vardır. Bu sifətlərdən biri də Quranın əziz olmasıdır. "Əbəsə" surəsinin 13-dən 16-ya qədər olan ayələrində oxuyuruq: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ

"(Bu Quran Allah dərgahında) çox möhtərəm (mötəbər) səhifələrdə, (Şanı) uca (qədir-qiyməti yüksək), pak səhifələrdədir. (O, Allahla peyğəmbərlər arasında olan) elçi mələklərin əlləri ilə (lövhi-məhfuzdan köçürülür, yaxud o, elçi mələklərə etibar edilmişdir). (O mələklər ki, Allah yanında) çox möhtərəm, (Allaha) çox mütidirlər" (Əbəsə, 13-16).

Bu ayələrdə Quranın bəzi xüsusiyyətləri belə bildirilir:

1_ Dəyərli və əziz səhifələrə yazılmaq: Bu ayədə qeyd olunan ibarət (suhuf)dur. Suhuf səhifənin cəmidir, “lövhə” və ya “vərəq” və ya üzərində bir şey yazılmış başqa bir şey deməkdir. Bu ibarət Quran ayələrinin həzrət Peyğəmbərə (s) nazil edilməmişdən əvvəl lövhələrdə (səhifələrdə) yazıldığını göstərir. Yaxud bu vərəqlərin özləri əziz vərəqlər idi. Quranın uca sözlərinin olduğu üçün o səhifələrdə yazılıb. Yaxud əvvəldən bu səhifələr dəyərli deyildilər, Quranın bərəkətinə əsasən, bu vərəqlər ya səhifələr dəyərli oldular.

Bu ayədə bir əxlaqi məqam da var: Uca məqamlı Allah bir şeyi dəyərli saydığı zaman biz də ona hörmət etməliyik və ona qarşı ədəbsizlik etməməliyik.

2_ Uca və pak: İlk baxışdan paklıq o deməkdir ki, məsələn, paltarımız və ya əlimiz çirk və ya başqa bir şeylə çirklənirsə, onu təmiz olana qədər su ilə yuya bilərik. Amma biz Quranın paklığından danışanda o deməkdir ki, bu kitabı heç kim dəyişdirə bilməz və heç bir söz Quran sözündən yüksək ola bilməz. Başqa sözlə desək, ləyaqətsizlərin əllərinin ona tərəf uzana bilməsindən və ya onu təhrif edə bilməsindən (dəyişdirməkdən) daha yüksəkdir. Pak olmayan şəxsin əlinin onu çirkləndirə bilməsindən daha pakdır və həm də ondan uzaqdır. Hər hansı ziddiyyətlərdən, təzadlardan və şübhələrdən pakdır.

3_ Yüksək rütbəli, itaətkar və fəzilətli elçilərin əlindədir: Vəhy elçiləri ilahi vəhyi peyğəmbərlərə çatdıran mələklərdir. Bu mələklər Cəbrailin köməkçiləri və onun əmri altındadırlar.

Yuxarıdakı izahatdan əldə edilən incə nəticə belədir:

Quranı nazil edən Allah Kərimdir: Rəbbim ehtiyacsız və kərimdir. (Nəml, 40).

Quranın özü də kərimdir: اِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيم "Həqiqətən, o Quran kərimdir". (Vaqiə, 77).

Onu gətirənlər də kərimdirlər: بأَيْدِي سَفَرَةٍكِرامٍ بَرَرَةٍ

"Nəcib və pak lövhələr yüksək məqamlı, hörmətli və kərim elçilərin əlindədir" (Əbəsə, 15-16).

Quranın nazil olduğu şəxs də kərimdir: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم

"Həqiqətən, bu Quran Rəsuli Əkrəmin (s) sözüdür" (Haqqə, 40).

 

iqna.ir