Quranın möcüzəsinin imtiyazı

07 May 2023 - 11:52

Hər bir peyğəmbərin sonsuz elm və qüdrətlə bağlı olduğunu göstərmək üçün bir möcüzə olmalıdır. Hər bir peyğəmbərin möcüzəsi öz dövrünün insanlarının düşüncə və hərəkətləri ilə mütənasib idi. İndi sizə İslam Peyğəmbərinin (s) ən böyük möcüzəsi olan Quranın bəzi imtiyazlarından danışacağıq:

  1_ Quran hər zaman hər kəs üçün əlçatandır. Musa peyğəmbərin (ə) əsası və ya İsanın (ə) diriltdiyi ölülər fərqli olaraq, başqa vaxtlarda və yerlərdə əlçatan deyillər.

  2_ İslamın möcüzəsinin tərkib hissələri insanların hər gün danışdıqları hərflərdir. Quranın 29 surəsi müqəttəə hərflərlə başlayır. Şura surəsinin əvvəlində Quran buyurur: “Ha mim Əyn sin qaf”, sonra buyurur: «كذلك یوحى», yəni vəhyimiz bu əlifbadandır.

 3_ Quran həm möcüzədir, həm də İslamın müqəddəs kitabıdır; Başqa peyğəmbərlərin möcüzələri belə deyildi.

  4_ Başqa peyğəmbərlərin möcüzələri bir cəhətdə möcüzə idi, lakin Quran Əllamə Məclisinin dediyinə əsasən 15 və Əllamə Təbatəbainin dediyinə görə on bir cəhətdən möcüzədir. Ehtimal var gələcəkdə digər cəhətlər də ona əlavə olsun. Artıq bunun əlamətləri (rəqəm möcüzəsi kimi) görünür.

Möhsin Qəraəti tərəfindən yazılmış "İslami Əqidə prinsipləri (Nübüvvət)" kitabından götürülmüşdür.

 

iqna.ir