Mübarək Ramazan ayında müstəhəb namazla tanış olmaq

06 Aprel 2023 - 10:31

Mübarək Ramazan ayının gecələri Allahla tək qalmaq və Allah qarşısında səcdə və təvazökarlıq göstərmək üçün ən gözəl fürsətdir. Müstəhəb dualar Allahla mənəvi ünsiyyət imkanlarından biridir ki, bu da mənəviyyatı artırmaq üçün təsirlidir. Bu dualardan bəziləri “Kənzul-məram Fi Əmali Şəhris-Siyam” kitabında bəyan edilmişdir.

Ramazanda namaz qılmağın keyfiyyəti

Mübarək Ramazan ayının gecələrində 1000 rükət müstəhəb namaz qılmaq tövsiyə olunur. Şeyx Tusi “Misbahul-mütəhəccid” kitabında bu məsələ nəql olunmuş və bunun necə ediləcəyini belə izah etmişdir:

Birinci gecədən 20-ci kimi hər gecə 20 rükət (10 iki rükətli namaz).

İyirmi birincici gecədən etibarən hər gecə 30 rükət (15 iki rükətli namaz).

Qədr gecələrində (19, 21 və 23) hər gecə 100 rükət (50 iki rükətli namaz) müstəhəbbdir.

Ramazan ayının cümə günləri qılınan müstəhəb namazlar

Ramazan ayının cümə günlərində 10 rükət namazı belə qılmaq tövsiyə olunur:

1_ Dörd rükət Əmirəl-möminin Əlinin (ə) namazı, hər rükətdə bir həmd və 50 dəfə “Qul Huvəllahu Əhəd” surəsi, onu bitirdikdən sonra oxunan dualarla.

2_ Sonra iki rükət Həzrəti Fatimeyi-Zəhranın (s) namazı, birinci rükətdə bir həmd və 100 dəfə “Qədr” surəsi, ikinci rükətdə bir dəfə həmd və 100 dəfə “Qul Huvəllahu Əhəd” surəsi”. Sonra Həzrət Fatimənin (s) təsbihatı və deyilən dualar oxunur.

3_ İki salamla dörd rükət Cəfər Təyyar namazı, birinci rükətdə Həmd və “Zilzal” surəsi, ikinci rükətdə Həmd və “Adiyat” surəsi, üçüncü rükətdə Həmd və “Fəth” və dördüncü rükətdə Həmd və “İxlas” surələri oxunur. Həmçinin hər rükətdə 75 dəfə təsbihati-Ərbəə (Sübhanəllahi vəl-həmdu lillahi vəl ilahə illəllahu vəllahu əkbər) bu formada deyilir: Rükudan əvvəl 15 dəfə, rükuda 10 dəfə, rükudan sonra 10 dəfə, birinci səcdədə, 10 dəfə birinci səcdədən sonra, 10 dəfə ikinci səcdədə, 10 dəfə ikinci səcdədən sonra deyilir. Bütövlükdə 75 dəfə və dörd rükətdə 300 dəfə olur.

Ramazan ayının son cümə gecəsinin namazı

Cümə gününün axırıncı gecəsi 20 rükət namaz qılınır. Hər 2 rükətdən sonra salam verir və hər rükətdə bir Həmd və 50 dəfə "İxlas" surəsi oxunur.

Ramazan ayının son şənbə gecəsi dua

Ramazan ayının son şənbə gecəsi 20 rükət namaz (10, 2 rükətli namaz) oxunur və hər iki rükətdən sonra salam verilir. Bu iki rükətli 1o namazda birinci rükətdə Həmddən sonra 100 dəfə "Qədr" ikinci rükətdə isə 100 dəfə “İxlas” surəsi oxunur.

 

iqna.ir