Yazan qələmə and olsun

19 Mart 2023 - 11:25

Qurani-Kərimin 68-ci surəsi “Qələm” adlanır. 52 ayədən ibarət olan bu surə iyirmi doqquzuncu cüzdə yerləşdirilmişdir. Məkkədə nazil olan "Qələm" surəsi İslam Peyğəmbərinə (s) nazil olan ikinci surədir. Bu surə “Qələm” adlandırılmışdır, çünki bu söz bu surənin birinci ayəsində qeyd edilmişdir. Həmçinin Allah Qələmə və onların yazdıqlarına and içmişdir. Əllamə Təbatəbai “əl-Mizan”da bu ayənin mənasını xüsusi qələm hesab etmir və “onların yazdıqları” da hər hansı yazıdır; Ona görə də qələm və qələmlə yazılanlar Allahın ən böyük nemətlərindəndir. Allahın qələmə və onunla yazılanlara and içməsi nemətə and içməsidir. Necə ki, Qurani-Kərimdə günəşə, aya, gecəyə, gündüzə, xurma və hətta əncir və zeytun kimi müxtəlif nemətlərə and içilir. Bu surənin məqsədi İslam Peyğəmbərinin (s) xüsusi keyfiyyətlərini ifadə etmək və onun üstün əxlaqını vurğulamaqdır. Həmçinin müşriklərin və Peyğəmbərin (s) düşmənlərinin çirkin xüsusiyyətlərini, “Cənnət əshabı” hekayəsini ifadə etməkdir. Habelə müşriklərə xəbərdarlıq etmək, qiyamət gününü və müşriklərin cəzalarını xatırlatmaq, onlara səbirli olmağı tövsiyə etməkdir. Peyğəmbərlə (s) birlikdə müşriklərin qarşısında müqavimət və əzmkarlıq göstərməyə göstəriş verir. Müşriklərə də tabe olmağı qadağan edir. Bu surə Allah Rəsuluna (s) müşriklərin ona qarşı atdıqları və onu dəli adlandırdıqları saxta ittihamların ardınca təsəlli verir. Ona gözəl vədlər verir və Peyğəmbəri müşriklərə itaət etməyi və onlarla söhbət etməyi qadağan edir. Bu surə Allahın qələm və yazıya and içməsi ilə başlayır. İkinci ayə İslam düşmənlərinin İslam Peyğəmbərinə (s) atdıqları böhtanları rədd edir və Allahın Peyğəmbəri (s) vəsf etməsinə işarə edir. Başqa yerdə o, kafirlərə və zalımlara möhlət vermək məsələsindən danışır ki, bu da son nəticədə onların ziyanına olacaq. Daha sonra "cənnət əshabı"nın (burada bağbanlar nəzərdə tutulur) hekayəti, günah, fəsad və Allahı zikr etməkdən qəflət üzündən başlarına gələn müsibətdən bəhs edir. "Cənnət əshabı" Yəməndə yaşıl bağçası olan bəzi zəngin insanların hekayəsindən bəhs edir. O bağça ondan lazım olduğu qədər istifadə edən və əlavə məhsulunu ehtiyacı olanlara verən bir qocanın idi. Onun ölümündən sonra övladları bağçanın bütün qazancını götürmək və ehtiyacı olanları o bağdan məhrum etmək qərarına gəldilər. Onların tamahı ucbatından gecələrin birində ildırım çaxması nəticəsində bağ yandı və ondan heç nə qalmadı. Qardaşlardan biri onları Allaha dəvət etdi və onlar etdiklərinə peşman olub tövbə etdilər.

İqna.ir