Peyğəmbərlərin möcüzələri ilə insanların istəyi arasındakı əlaqə

14 Mart 2023 - 11:46

Allahın peyğəmbərlərinin möcüzələri ilə bağlı mühüm bir məqam var ki, o da peyğəmbərlərin insanların onlardan istədikləri heç bir möcüzəni göstərməmələridir, çünki Quranda oxuyuruq: "İnsanlar bəzən peyğəmbərlərdən qeyri-mümkün bir, mövcud sistemə zidd ya da zərərli iş görmələrini gözləyirdilər. Onlar bu istəklərə əhəmiyyət vermədilər. Bu cür yersiz istəklərin bəzi nümunələri:

Bəzən deyirdilər: "Əgər sən peyğəmbərsən, Allahı bizim yanımıza gətir!" «تاتى باللّه» (İsra, 92). Allahın bir cism olmadığını nəzərə alsaq, bu gözlənti tamamilə qeyri-mümkündür.

Bəzən deyirdilər: "Əgər sən peyğəmbərsən, səmanı parça-parça edib başımıza tök" «او تسقط السماء كما زعمت علینا كسفاً» (İsra, 92).

Bəzən də deyirdilər: "Əgər peyğəmbərsənsə, evin qızıldan olsun"

 «او یكون لك بیت من زخرف» (İsra, 93). "Ya müxtəlif üzüm və xurma ağaclarından ibarət böyük bir bağçaya sahib ol"

«او تكون لك جنة من نخیل و عنب» (İsra, 91).

Sarayın və bağçanın olması Allahla əlaqə yaratmaq üçün bir səbəbdirmi? Bu qədər var-dövlətə və sərvətə sahib olan fironların, Qarunların və Nəmrudların Allahla əlaqəsi olubmu?! Peyğəmbərlər bir sərgi aşıblarmı ki, bu və ya digərlərinin həvəslərinə görə, möcüzə göstərsinlər?! Möcüzələr göstərmək peyğəmbərliyi sübut etməkdən başqa bir şey üçündür?! Mühəndis bir neçə qüsursuz bina tikirsə və ya bir xəttat bir neçə vərəq gözəl xəttatlıq yazırsa, bu onun məharətini sübut etmək üçün kifayət deyilmi? O, bütün insanlar üçün ev tikib, mühəndisliyini və ya xəttatlığını sübut etmək üçün xəttatlıq yazmalıdır?!

Bundan əlavə, Allah hikmət sahibidir. Hər şeyə qadir olmasına baxmayaraq, onun əməlləri hikmətlə müşayiət olunur.

Bunlardan başqa bu möcüzə nümunələrini görən kafirlər onun sehr olduğunu demədilərmi?! Qəbul etmək istəməyən və inadkar olan insanı yüzlərlə səbəb inandırmaz. hər hüceyrədə, atomda, ağacın yarpağında Allahın varlığını sübut edəcək heç bir dəlil yoxdurmu? Amma kim qəbul etmək istəməzsə, qəbul etməz.

Ona görə də möcüzə ancaq Peyğəmbərin Böyük Allahla əlaqəsini aydınlaşdırmaq üçündür. Belə deyil ki, Peyğəmbər hər gün və hər saat və hər insan üçün istədiyi məsələdə möcüzə göstərsin. Biz normal qaydada problemlərlə məşğul olan, problemləri bir-birinin ardınca normal şəkildə, səy və səbrlə həll edən peyğəmbərlərin çətin həyatını müşahidə edirik. Özləri və davamçıları üçün olan bütün bəlalar və çətinliklər qarşısında heç vaxt möcüzə göstərmədilər.

Möhsin Qəraəti tərəfindən yazılmış " Əqidə prinsipləri; (Nübüvvət)" kitabından götürülmüşdür.

 

iqna.ir