Göylərdə yaşayan peyğəmbər

14 Mart 2023 - 10:25

Həzrət İlyas (ə) bəni-israil peyğəmbərlərindən və Harunun (ə) nəslindəndir. O, Baalbekdə (Livanda bir şəhər) bəni-israil padşahlarından olan Axabın dövründə peyğəmbər oldu. O, xalqını tövhid və Allaha itaətə dəvət etmək və günahları tərk etmək vəzifəsi daşıyırdı. Onun əsas vəzifəsi İsrail padşahının yaydığı və dəstəklədiyi bütpərəstliyə qarşı mübarizə aparmaq idi.

İlyas uzun illərdən sonra xalqını bütpərəstlikdən çəkindirə bilmədikdən sonra onları quraqlıqla lənətlədi və sonra xalq quraqlığa düçar oldu.

Vaxt keçdikcə quraqlıq oldu və çoxlu insan öldü. Onlar özlərinin tələyə düşdüyünü görəndə etdiklərinə görə peşman oldular və İlyasın Allaha ibadət etmək dəvətini qəbul etdilər. Bundan sonra İlyasın duası ilə güclü yağış yağdı və quraqlıq dövrü başa çatdı. Bir müddət sonra xalq İlyasla bağladıqları əhdi unudub bütpərəstliyə qayıtdı. İlyas bu vəziyyəti görəndə Allahdan ölməsini istədi; Amma Allah onu yaşatdı və göylərə apardı.

İlyas peyğəmbər (ə) üçün qeyd olunan xüsusiyyətlər arasında xəstələrə şəfa vermək və ölüləri diriltmək də var.

İlyasın adı Quranda, “Məryəm” və “Saffat” surələrində iki dəfə çəkilir. Bir yerdə o, Zəkəriyya, İsa və Yəhyanın yanında ləyaqətli şəxs, başqa yerdə isə peyğəmbər kimi qeyd olunur.

Əlbəttə ki, İlyasın adı “Saffat” surəsində bir dəfə də “Ali-Yasin” kimi çəkilir. Lakin bəzi təfsirçilər “İlyas”ın “İdris peyğəmbər”lə eyni olduğuna inanırlar. Çünki onlarla bağlı bəzi xüsusiyyətlər və əhvalatlar oxşardır. Həmçinin bəziləri “İlyas” və “Xızır”ın bir-birinə oxşar cəhətlərinin olduğuna, o cümlədən onların hər ikisinin göyə getdiyinə və sağ olduğuna inanırlar.

İncildə İlyas "İlya" kimi xatırlanır. İncildə İlyası təsvir edən hekayələrin əksəriyyəti İslam rəvayətlərində də bəzi fərqliliklərlə gəlib.

Qeyd edildiyi kimi bəzi təfsirçilər İlyasın ölmədiyini və diri göyə getdiyini düşünürlər. Amma bəziləri də onun dünyasını dəyişdiyinə inanır və İlyas peyğəmbərin dəfn yeri kimi İran və İraq kimi yerləri qeyd edirlər.

 

iqna.ir