Azan, İslam məktəbinin şüarıdır

08 Mart 2023 - 10:44

Azanda təkbir, tövhid, Peyğəmbərin (s) peyğəmbərliyinə və Əmirəl-möminin Əlinin (ə) vilayətinə şəhadət vermək var. insanları namaza tələsməyə və xoşbəxt olmağa dəvət var.

Azan İslamın varlığının elanı və müsəlmanlara çağırış və dini prinsipləri tanıtdırmaqdır.

Azan sükutu pozaraq, xəyali məbudlara qarşı hayqırmaq, İslamın lehinə şüar və Allahın dininə üstünlük verməkdir.

İslamda “müəzzin”in xüsusi hörməti var və qiyamətdə də başı ucadır.

Bilal Həbəşi İslamın əvvəlində ilk müsəlmanlardan idi ki, azan vermək onun iftixarı oldu. O, İslamda ilk müəzzin idi. “Məkkənin fəthi” günü də Peyğəmbərin (s) göstərişi ilə Kəbənin üstünə qalxdı və müşriklərin bütlərini dağıtdı.

Azan bir dəfə ümumi elan üçün və namaz vaxtı daxil olduqda, bir dəfə isə xüsusi olaraq namazın əvvəlində deyilir.

Azandan sonra iqamə də eyni məfhumlara malikdir. Namaza başlamaq, mənəvi hazırlığın və diqqətin tək Allaha və namazın kölgəsində nicat tapmaq üçün dilə axır.  Azan və iqamə müstəhəbb olsa da, İslamın ən mühüm şüarlarından sayılır və onun deyilməsinə çox diqqət yetirilir.

Allahpərəst müsəlman azanla Uca Allahın adını dünyada daha aydın şəkildə səsləndirir. O, düşmənlərin belini qıran, Allah və İslam müxaliflərini bezdirən səltənət və tövhid çağırışıdır.

Möhsin Qəraətinin yazdığı "Namaz ilə tanışlıq" kitabından götürülmüşdür.

 

iqna.ir