Zənginlik duası necə oxunur: türkcə və ərəbcə...

19 Yanvar 2023 - 12:59

Var-dövlətin artması üçün oxunan dua həm borclardan tez qurtarmaq niyyəti ilə, həm də bərəkəti artırmaq niyyəti ilə də oxunur. Bəziləri bunu mövhumata bağlasa da, inananlar da az deyil. İnanc isə işin yarısıdır.

Bəs zənginlik duası necə oxunur?

Allahummə ya Qəniyyu ya Həmidu ya Mubdiu ya Muidu ya Rəhimu ya Vedud. Eğnini bi halalike bir haramike ve bi fadlike Əmmen sivake.

Var-dövlət duasının mənası: "Ey Qəni, ey Həmid, ey Mubdiu, ey Muidu, ey Rəhimu ey Vedud, Allahım, halal etdiyinlə mənə bərəkət ver. Mənə haram buyurduqlarını məndən uzaqlaşdır. Mənə öz lütfünü bəxş et və məni başqasına möhtac etmə. (Amin)"

Var-dövlət duasının təfsiri isə namazın birinci hissəsində Allahu-Təalanın adlarının zikr edilməsi münasibəti ilə duada adların xatirinə istəməyin fəzilətini ehtiva edir. Allahu-Təalanın Qaniyyü adının mənası ona görə qeyd edilmişdir ki, bu, Allahın həqiqi var-dövlətə sahib olacağı və istədiyinə mal, mülk və var verəcəyi mənasına gəlir. Duada zikr edilən digər adlar da Allahın qullarına vermənin hüdudsuz olduğunu ifadə etmək üçün daxil edilmişdir.

Zənginləşmə və bərəkət üçün hansı dua oxunur?

Mülkiyyət və zənginləşmə üçün çoxlu dualar var. Var-dövlət istəyənlər üçün 1, 3, 7 kimi tək rəqəmlərlə oxunacaq duaları oxumaq və namazın sonunda sədəqə vermək duanın qəbul olmasına səbəb olmaq baxımından vacibdir. Namazdan əvvəl "əstağfurullah" demək, istiğfardan sonra salavat oxumaq da fəzilətdir.

https://code.ainsyndication.com/v2/theme/inpage/smartbee.png

Ətraflı

Ads by https://code.ainsyndication.com/v2/theme/inpage/smartbee.png

0

Reklamınızı SmartBee ilə effektiv edin.

Zənginlik və bolluq üçün dua:

Bismillahirrahmanirrahim

Kullillahümme malikul mali tütil mulk men teşau ve tenziul mulk mimmen teşau ve tüizzü men teşau ve tüzillü men teşau biyedikel hayr inneke ala kulli qüdrətlidir. Tülicülleyle finnehari ve tuhlicunnehara filleyli ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyiti minel hayy ve terzuku men teshau bi nonhisab.

Var-dövlətini və ya malını artırmaq istəyənlər bu duanı ən azı 4 dəfə oxumalıdırlar. Borclarından qurtulmaq istəyənlər üçün bu duanı ardıcıl 41 dəfə oxumaq və arada dünya sözlərini danışmamaq fəzilətlidir.

Var-dövlət və firavanlıq əldə etmək istəyənlərin var-dövlət üçün "ya Qəniyyü" adını zikr etmələri də fəzilətdir. Allahu-Təalaya dua etməyin, mətnləri oxumağın bolluğa çatmaq baxımından çoxlu fəzilət və faydaları vardır. Zənginlik duası olaraq xarakterizə edilən duanın oxunması da rifa və əmin-amanlığa çatmaq üçün oxunan dualar sırasındadır. Allahu-Təalanın dilədiyini var-dövlət içində yaşatdığını, istədiyini öldürdüyünü bildirən sərvət duasının mənasını bilməklə, fəzilətində tez olmaqda fayda var.

Bütün dualar kimi, mal duası da onu oxumazdan əvvəl istiğfar və salavat diləmənin qəbul olunmasına vəsilə olması baxımından vacibdir. Zənginlik duasını oxumaq üçün dəstəmaz alıb rahatlıqla oxumaq tövsiyə olunur. Var-dövlət duası da bir çox cəhətdən bərəkətə səbəb olan dua kimi oxunur.

 

milli.az