Namazın qəbul olması insanın qəlbi və əməli şəraitindən asılıdır

05 Yanvar 2023 - 16:03

Namazı öyrəınib və düzgün qılmaq bir mərhələdir. Namazın qəbul olunması isə daha yüksək mərhələdir. Kimsə yaxşı dərs oxuya bilər, amma imtahandan keçmək də önəmli mərhələdir.

Ola bilsin ki, insanlar namazlarını qılır və ibadətlərini həmişə edir, lakin qüsur və zəifliklərinə görə Allah dərgahında qəbul olunmur. Mümkündür şagird yaxşı qiymət alsın, amma onun əxlaqı, vəziyyəti müəllimi qane etməsin.

İmam Əli (ə) buyurur: "Əməli yerinə yetirməkdənsə, onun qəbul olmasına daha çox diqqət yetirin". Bəs ibadətin qəbul olmasının şərtləri nədir?

1- İman

Namazın qəbul olmasının birinci şərti Allaha və Onun dininə iman gətirmək və inanc tapmaqdır. Əgər kimsə bir ömür namaz və ibadətlə məşğul olsa, lakin qəlbində buna inanmasa, namazı qəbul olunmaz. Təkcə namazda deyil, başqa xeyir işlərdə də iman şərtdir. Allaha iman gətirməyən kafirlərin əməlləri dəyərsiz və savabsızdır (Ənbiya, 94).

2- Vilayət

Allaha, Peyğəmbərə (s) və məsum imamlara (ə) qarşı təslim, itaət, mehribanlıq və məhəbbət halında olan bir kəsdən Allah ibadətləri qəbul edər. Onları öz rəhbərləri kimi tanıyıb və onlara itaət etməlidir. Vilayətsiz ibadət qəbul olunmur.

İmam Sadiq (ə) buyurur: "Hər kim bizim vilayətimizə malik olmasa və rəhbərliyimizi qəbul etməzsə, Allah ondan heç bir əməli qəbul etməz".

Aydındır ki, dindarlığın Əhli-beytdən (ə) uzaq olması, məsumların rəhbərliyinə inanmadan ibadət etmək çarə deyil və bəzən insanı yoldan çıxarır. Vilayət səmavi və ilahi rəhbərlərdə təcəssüm olunmuş düzgün rəhbərliyin qəbul edilməsidir.

3- təqva

Təqva Allahdan qorxmaq və günahdan çəkinmək deməkdir. Haramları tərk etməyən və fasiq olan şəxsin ibadəti onu heç bir yerə aparmaz. Oğurluq edib kasıblara verən və ya cihad edib həm də xalqın malını mənimsəyən kəs infaq və cihadın savabına sahib olmaz.

4- Başqalarının haqqına hörmət etmək

Namaz insanı Allaha yaxınlaşdırmalı olan bir ibadətdir. Əgər namaz qılan bəzi işlərlə Allahdan və Onun rizasından uzaqlaşırsa, namaz necə Allaha yaxınlaşmağa vəsilə ola bilər?

Borclu olub camaatın malını verməyən, müsəlmanı ittiham edən, qəlbində başqalarına qarşı pis niyyəti və ya düşmənçiliyi olan, pis rəftar edən, başqaları ilə, ailə üzvləri ilə, ata-ana ilə pis rəftar edən və onların əziyyət çəkməsinə səbəb olan şəxs Allahdan onun namazını qəbul etməsini gözləyə bilməz. Çünki bütün bunlar müəyyən mənada digər insanların haqqının aradan getməsinə və bi işləri edən şəxsin Allahdan uzaqlaşmasına səbəb olan hərəkətlərdir.

Allahın Rəsulu (s) buyurur: "Allah arvadını incidən kişinin, yaxud ərini incidən qadının namazlarını və yaxşı əməllərini qəbul etməz".

İmam Sadiq (ə) buyurur: "Hər kim ata-anasına qəzəblə baxsa, ata-anası onunla pis rəftar etsə belə, Allah onun namazını qəbul etməz".

Namazlarımızın Allah tərəfindən qəbul edildiyini və ya rədd edildiyini necə başa düşə bilərik? Bununla bağlı İmam Sadiqdən (ə) maraqlı bir hədis nəql edilmişdir: “Kim namazının qəbul olub-olmadığını bilmək istəyirsə, görsün ki, namazı onu günah və çirkin işlərdən çəkindiribmi? Namazı onu pislikdən çəkindirdiyi qədər, qəbul olunmuşdur!”

Çalışaq ki, namazımız tərbiyə məktəbi olsun. Namazda dediyimiz kimi, özümüzü Allahın bəndəsi hesab edək və bəndəlik şərtinə əməl edək. Bu da “Allaha itaət”, “günahı tərk etmək”dir. Məhz bu şəkildə namazdan həzz alacağıq. Dua edib Allahla danışmaq bizim üçün şirin olacaq və namaz qılmaqdan yorulmayacağıq.

Möhsin Qəraətinn yazdığı "Namaz ilə tanışlıq" kitabından götürülmüşdür.

 

iqna.ir