Şüeyb, natiq peyğəmbərdir

28 Dekabr 2022 - 11:36

Musa (ə) gəncliyində Fironun tərəfdarlarından biri ilə qarşılaşmada bir nəfəri öldürdükdən sonra o diyardan qaçdı. Yolun ortasında çobanlıq edən qızlara rast gəldi. Musa (ə) həmin qızlara heyvanlarını sulamağa kömək etdi və sonra onları evlərinə qədər müşayiət etdi.

Onlar Şüeybin qızları idilər. Evə çatanda Musanı işə götürməyi təklif etdilər. Bu, ataları tərəfindən qəbul edildi. Şüeyb Musaya iş və qızı ilə evlənməyi təklif etdi. O da qəbul etdi. Musa müqaviləni başa vurduqdan sonra Şüeybin qızı ilə evləndi.

Bəzi mənbələrə görə, Şueyb də Yəqub kimi kor idi. Bir çox tarixçi və təfsirçilər Şüeybin kor olmasının səbəbini onun Allah sevgisi və şövqü üzündən çox ağlaması ilə əlaqələndirmişlər.

İslam Peyğəmbərindən (s) rəvayət edilmişdir: "Həzrət Şüeyb (ə) Allah eşqi ilə o qədər ağladı ki, kor oldu. Allah onun gözlərini yenidən açdı. O qədər ağladı ki, yenə kor oldu. Allah onun gözlərini ikinci dəfə də açdı. Üçüncü dəfə Allah sevgisi üçün o qədər ağladı ki, yenə kor oldu. Allah onun gözlərini yenidən açdı. Dördüncü dəfə Allah ona vəhy etdi: “Ey Şüeyb! Nə vaxta qədər belə davam edəcəksən? Əgər sənin ağlamağın cəhənnəm odunun qorxusundandırsa, mən bunu sənə haram etmişəm. Əgər cənnət sevincindəndirsə, sənə halal etmişəm".

Şueyb (ə) ərz elədi: “Ey rəbbim! Bilirsən ki, mən Sənin cəhənnəm odunun qorxusundan deyil, Sənin cənnətinin həsrətindən deyil. Daha doğrusu, sənin məhəbbətin mənim qəlbimdə bağlanıb ki, sənə (qəlb gözü ilə) baxıb elm və əminliyin son mərtəbəsinə çatmaq və məni məhbub kimi qəbul etmənə qərarım və səbrim yoxdur”.

Allah Şüeybə buyurdu: “İndi ki, belə bir halın var, Mən tezliklə həmsöhbətim Musanı (ə) sənə xidmətçi edəcəm”. Həzrət Musanın (ə) həyatının təsvirində qeyd olunduğu kimi, o, on ildən artıq Həzrət Şüeybin (ə) çobanı olmuşdur.

Həzrət Şüeyb (ə) məntiq, ağıl, hikmət və sevgi dolu üsullarla qövmünü Allaha və ədalətə dəvət etmişdir. Onun çıxışı o qədər maraqlı və valehedici idi ki, İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Şueyb (ə) peyğəmbərlər arasında natiq və xətib idi”.

Şüeybin (ə) məntiqli çağırışına qulaq asmaq və ona itaət etmək əvəzinə, inadkarlıq edib, təkəbbürlə ona qarşı durdular. O dərəcədə ki, onu nadan və zəif fikirli adlandırdılar.

Tarixçilər Şüeybin (ə) ömrü haqqında ixtilaf edirbər. Bəziləri onun 242 il yaşadığına inanır. Bəziləri isə həyatını 254 və 400 il kimi qələmə verirlər. Onun öldüyü və dəfn olunduğu yer haqqında da fikir ayrılıqları mövcuddur. Səudiyyə Ərəbistanı, Yəmən, Fələstin və İran Şüeybin dəfn olunduğu ehtimal edilən yerlərin adlarıdır.

 

iqna.ir