Səbir peyğəmbəri

21 Dekabr 2022 - 11:17

Əyyub (ə) Allahın peyğəmbərlərindən biridir. Onun ata tərəfdən nəsli dörd-beş vasitə ilə İbrahimə (ə) çatır. Anası da Lut peyğəmbərin (ə) nəslindəndir. Arvadının Yusifin (ə) qızı, ya da Yaqubun (ə) qızı olduğu deyilir.

Əyyub (ə) Şam torpağında yaşamış və 17 il bəni-israili Vahid Allaha dəvət etmiş, lakin üç nəfərdən çox ona iman gətirməyiblər.

Allah Əyyuba (ə) çoxlu nemətlər verdi və Əyyub (ə) həmişə Allaha şükür etdi; İblis Əyyubun (ə) şükür etməsinə paxıllıq edirdi. O, Əyyubun (ə) malı və övladları üzərində hakim olmağı Allahdan istədi. Çünki Əyyubun (ə) Allahın nemətlərini itirəcəyi təqdirdə, şükür etməyəcəyinə inanırdı. Allah Əyyubun əmlakı və var-dövləti üzərində nəzarəti Şeytana verdi. Çox çəkmədi ki, Əyyub (ə) əlində olan hər şeyi itirdi. Sonra İblis Əyyubun (ə) bədəninə üfürdü və onu xəstələndirdi. Lakin Əyyub (ə) yenə də Allaha minnətdar idi. Əyyub (ə) ilahi imtahanın çətin mərhələlərindən keçdikdən sonra Allah mələk vasitəsilə Əyyubun (ə) ayaqlarının önündə bir bulaq çıxardı ki, Əyyub (ə) orada yuyunsun və bədənindəki xəstəlik və yaraları çıxara bilsin.

Allah Quranda buyurur: "(Ya Peyğəmbər!) Bəndəmiz Əyyubu da yad et! Bir zaman o öz Rəbbinə müraciətlə belə demişdi: “Şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur!" (Sad, 41).

Bəziləri, bu ayəyə istinad edərək, Əyyubun paklığına və peyğəmbərliyinə şübhə ilə yanaşdılar. Çünki onlar inanırlar ki, Əyyub şeytanla münasibətinə görə əzab çəkib-əziyyət çəkib. Şeytanın təsiri paklıqla uyğun gəlmir. Buna cavab olaraq deyilib ki, Şeytan  (ə) ruhuna deyil, onun bədəninə, malına və övladlarına təsir edib.

Əyyubun (ə) adı Qurani-Kərimdə “Ənam”, “Nisa”, “Ənbiya” və “Sad” surələrində 4 dəfə çəkilir. Bu ayələrdə Əyyubun atalarından, Əyyubun peyğəmbərliyindən, Allahın onun dualarını qəbul etməsindən, xəstəlik və sıxıntılardan xilas olmasından bəhs edilir.

Əhdi-Ətiqdə otuz doqquz kitabdan biri Əyyuba həsr olunub. Onun hekayəsi Qurandakı əhvalat kimi qeyd olunub. Yeganə fərq ondadır ki, onu səbirli kimi tanıdan Qurandan fərqli olaraq, Əyyubun çətinliklər qarşısındakı səbirsizliyindən və şükür etməməsindən bəhs edir.

Deyirlər ki, Əyyub 200 il yaşayıb. Onun yeddi ya on səkkiz ilini dərd və xəstəlik içində keçirib. Onu şəfa tapdığı bulağın yanında basdırıblar. Onun dəfn olunduğu yer haqqında ətraflı məlumat yoxdur; Ancaq İraq, Livan, Fələstin və Oman kimi ölkələrdə ona aid edilən məzarlar var.

 

iqna.ir