İnsanlar üçün konstruktiv və faydalı fikirlər

26 Sentyabr 2022 - 22:52

İnsan düşünən varlıqdır və onun digər canlılardan ən mühüm fərqi düşüncə gücünə malik olmasıdır. Amma təfəkkür heç də həmişə müsbət, konstruktiv və faydalı olmur. O, insanı öz məqsədlərindən uzaqlaşdıra da bilər. Ona görə də insanı hidayət edən və onun üçün faydalı olan təfəkkürü bilmək, ağlını ona sərf etməsi lazımdır. Allah Qurani-Kərimin ayələrində insanların düşünməsi lazım olan məsələləri ifadə edir. Bu mövzulardan biri də yaradılış aləmi haqqında düşünməkdir. Bu cür təfəkkür kainatı və onun yaradıcısını anlamaq üçün faydalı və zəruridir. Allah Quranda belə buyurur: "O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər (və deyərlər): Ey Rəbbimiz! Sən bunları boş yerə yaratmamısan! Sən paksan, müqəddəssən! Bizi cəhənnəm odunun əzabından (Özün) qoru!" (Ali-İmran, 191). Qurani-Kərimdə insan təfəkkürü üçün faydalı və təsirli olan başqa bir mövzu da keçmişdə yaşamış xalqların və xalqların tarixi və taleyi haqqında düşünməkdir. Quran bu haqda buyurur: "Məgər onlar (müşriklər) yer üzünü dolaşıb özlərindən əvvəlkilərin axırının necə olduğunu görmürlərmi? Onlar bunlardan daha qüvvətli, yer üzündə daha çox iz qoyub getmiş kəslər idi. Allah onları günahlarından dolayı yox etdi. Onları Allahdan (Allahın əzabından) qoruyan bir kimsə tapılmadı" (Qafir, 21). Konstruktiv və faydalı düşüncələrdən fərqli olaraq, bəzi hallarda təfəkkür haramdır. Çünki o, problemlərə və fəsadlara, o cümlədən şəhvət haqqında düşünmək və Allahın mahiyyəti haqqında düşünməyə səbəb ola bilər.

iqna.ir