Quran nəzərində yəhudilər niyə qırx gün oruc tuturlar?

11 Iyun 2022 - 12:27

Yəhudilərin qırx günlük orucu Musanın (ə) zamanından qalan bir yadigardır. Bu günlər Zil-Qədə ayına və Zil-hiccə ayının bir hissəsinə təsadüf edir.

Hamburq İslam Mərkəzinin keçmiş rəhbəri Seyyid Abbas Qaim Məqami bu günlər haqqında danışıb. Qurani-Kərim də yəhudilərin orucuna işarə edir, Onun söhbətinin bəzi hissələri belədir:

"Əraf" surəsinin 142-ci ayəsində buyurulur: "Biz Həzrət Musa (ə) ilə otuz gecə görüş təyin etdik, lakin otuz gecə bitdikdən sonra onu daha on gecə ilə tamamladıq".

Ayədən ilk çıxarılan məqam budur ki, "qırx" kamil bir ədəddir. Qırx gün insanın mənəvi yüksəlişi üçün Allah tərəfindən müəyyən edilmiş kamil bir proqramdır. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, qırx rəqəmi tamamlayıcı ədəddir. Yəni, bir ədəddir ki, demək olar ki, mənəvi yüksəliş onun ardınca gəlir.

Musanın (ə) görüşü niyə uzadıldı?

Sonrakı məqam budur ki, ayədə əvvəldən demir ki, qırx gecə təyin etdik. Daha doğrusu, deyir ki, əvvəl otuz gecə təyin etdik, sonra ona on gecə əlavə etdik. Amma niyə bu baş verdi? Allah Musa ilə görüş təyin edəndə Musa (ə) otuz gecəyə hazır idi. Ziyafət otuz gecə üçün nəzərdə tutulmuşdu. Amma Musa (ə) bu ziyafətdə fürsətdən yaxşı istifadə etdiyi üçün Allah ona başladığı işi tamamlamaq imkanı verdi. Elə buna görə də qeyd olunan ayədə "Ətməmnaha" (biz onu tamamladıq) ifadəsi işlədilir. Bəzi qədim yazılarda Musanın (ə) otuz gündən sonra bəzi səbəblərdən on gün cəzalandırıldığı bildirilir. Halbuki Quranda Musa peyğəmbərin (ə) orucunun on günlük əlavə edilməsi tamamlamaq və kamil etmək ibarəti ilə gətirilmişdir. Buna görə də, otuz günlük oruc tutduqdan sonra Allah Musaya (ə) ziyafətini və mənəvi yüksəlişini on günlük orucla tamamlamaq imkanı verdi.

iqna.ir