Səfər ayında bəlalardan qorunmaq üçün dua

13 Sentyabr 2021 - 11:54

Səfər ayında bəlaların yan keçməsi üçün tövsiyə olunmuş əməllər var. Onlardan biri də bu ayda oxunan aşağıdakı duadır.


Səfər ayında bəlalardan qorunmaq üçün bu duanı gündə 10 dəfə oxumaq tövsiyə olunur.


Dua belədir:

"Yə̄ şədīdəl- quvə̄!

Və yə̄ şədīdəl- mihāl!

Yə̄ 'Əzīzu, yə̄ 'Əzīzu, yə̄ 'Əzīz!

Zəllət bi-'əzamətikə cəmī''u xalqik!

Fə̄kfinī şərra xalqik!Yə̄ muhsinu, yə̄ mucmil!

Yə̄ mun`imu, yə̄ mufzil!

Yə̄ lə̄ ilə̄hə illə̄ əntə, subhə̄nəkə, innī kuntu minəz- zālimīn!

Fəstəcəbnə̄ ləhu və nəccəynə̄hu minəl- ğamm və kəzə̄likə nuncil- mu'minīn. Və sallallahu 'ələ̄ Muhəmmədin və Alihit- tayyibīnət- tāhirīn.

 

deyerler.org