Ən son

Qurani-Kərimdə Allahın məmuru olan heyvanların misalı

27 Mart 2021 - 22:53

1. İnəyin bədənin bir parçası ölünü dirildir və o, qatilini tanıdır.

2. Hörümçək, Peyğəmbərə (s) mağarada yardım edir.

3. Qarğa, Habilin məzlumuyyət səhnəsində bəşər üçün müəllim olur.

4. Hud-hud Həzrət Süleymanın (ə) məktubunu Bilqeysə çatdırır.

5. Əbabil quşları filə minən zalım qoşununu daşqalaq edirlər.

6. Əjdaha, Musanın (ə) haqlı olmasına dəlil olur.

7. Kəhf səhabələrinin iti gözətçi olur.

8. Dörd quş İbrahimin (ə) əminliyə çatmasına yardım edir.

9. Uzunqulaq, Uzeyrin məada yəqinliyinə dəlil olur.

Bəli, heyvanlar – o cümlədən, insan üçün Allahı tanıma vasitələridir.

Eyni zamanda, heyvan – insanın imtahan vasitələridir.

Bəzi hallarda heyvan – Allahın möcüzəsidir.


 

deyerler.org