Ən son

Tövbənin qəbul olmasının nişanəsi

19 Fevral 2021 - 23:15

Haradan bilmək olar ki, Allah Təala tövbələrimizi qəbul etmişdir?

İnsanın ən mühüm çətinliyi bundadır ki, hər kəsin razılığı bizim üçün mühümdür, ancaq Allahın razılığını çox vaxt düşünmürük. İlk olaraq bilmək lazımdır ki, insanın qəlbi – Allah rəhmətinin və qəzəbinin aynasıdır.

İnsan qəlbinə müraciət edərək, Allahın ondan razı olub-olmadığını anlaya bilər. Əgər qəlbdə günahın təsiri qalmazsa və insan peşman olarsa – məlum olar ki, Allah da insanın günahını bağışlamışdır.

Bir dəstə insan Həzrət Musanın (ə) xidmətinə gəlir. Soruşurlar ki, haradan bilək ki, Allah bizdən razıdır? Musa (ə) da onların istəyini Allaha çatdırır. Allah buyurur: “Mənim bəndələrimə de: “Bilin ki, nə zaman Məndən razı oldunuz, Mən də sizdən razıyam”.

Tövbənin qəbul olmasında mühüm olan 4 şərti tanıyaq:

1. Səmimi qəlbdən günahına görə peşman olmaq və onu təkrar etməmək qərarına gəlmək.

2. İstiğfar etmək.

3. Zay etdiyi haqqı əda etmək, xüsusilə də əgər haqqun-nasdırsa.

4. Vacibatları yerinə yetirmək.

İmam Baqir (ə) buyurur: “Allah üç şeyi üç şeydə gizlətmişdir:

1. Razılığını itaətdə qərar vermişdir, ona görə də heç bir ibadəti kiçik hesab etmə. Ola bilsin ki, Allahın razılığı həmin itaətdə olsun.

2. Qəzəbini günahda gizlətmişdir. Ona görə də günahı dəyərsiz hesab etmə. Ola bilsin ki, qəzəbi həmin günahda olsun.

3. Övliyalarını insanların içində gizlətmişdir. Ona görə də heç kəsi təhqir etmə. Ola bilsin ki, o, Allahın vəlisi olsun”.

Beləliklə, deyə bilərik ki, əgər Allahın bizdən razı olub-olmadığını bilmək istəyiriksə, gərək qəlbimizə nəzər salaq. Əgər qəlbimiz şaddırsa, qəlbimizdə yüngüllük hiss ediriksə – bu zaman bilməliyik ki, Allah bizdən razıdır.


 

deyerler.org