Ən son

Ən abid, ən səxavətli, ən zahid, ən adil, ən zirək... insan kimdir?

15 Fevral 2021 - 22:47

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur:

“Ən abid insan o kəsdir ki, o şeyi ki, Allah ona vacib etmişdir – yerinə yetirər.

Ən səxavətli insan o kəsdir ki, malının zəkatını verər.

Ən zahid insan o kəsdir ki, o şeyi ki, Allah haram etmişdir – tərk edər.

Ən təqvalı insan o kəsdir ki, hər yerdə haqqı deyər – istər onun xeyrinə olsun, istərsə də ziyanına.

Ən adil insan o kəsdir ki, o şeyi ki, özü üçün bəyənər – insanlar üçün də bəyənər. O şeyi ki, özü üçün bəyənməz – başqaları üçün də bəyənməz.

Ən zirək insan o kəsdir ki, ölümü daha çox yada salar.

Ən qafil insan o kəsdir ki, dünya hadisələrindən ibrət götürməz.

Ən qüdrətli insan o kəsdir ki, dünya onun üçün dəyərə malik deyildir.

Ən alim insan o kəsdir ki, insanların elmini öz elmi ilə cəm edər.

Ən şücaətli insan o kəsdir ki, həvayi-nəfsinə qələbə çalar”.


 

deyerler.org