Ən son

Rəcəb ayında gündəlik namazlardan sonra oxunan dua

15 Fevral 2021 - 11:01

Yə mən ərcuhu li kulli xayr. Və əmənu səxatahu ‘ində kulli şərr.

Yə mən yu’til-kəsira bil-qalil.

Yə mən yu'ti mən sə-ələhu,

Yə mən yu’ti mən ləm yəs'əlhu, və mən ləm yə’rifhu, təhənnunən minhu və rahməh.

Ə’tini biməs’ələti iyyəkə, cəmi’ə xayrid-dunyə və cəmi’ə xayril-əxirah.

Vəsrif ənni biməs’ələti iyyəkə, cəmi’ə şərrid-dunyə və şərril-əxirah.

Fə innəhu ğayru mənqusin mə ə’taytə, və zidni min fazlikə yə kərim,

Sol əlinlə başını və ya saqqalını tut və sağ əlinin şəhadət barmağını qibləyə tərəf yönəldərək, xuzu və xuşu halında de:

Yə zəl-cələli vəl-ikram. Yə zənnə’mə-i vəl cud.

Yə zəl-mənni vəttavl. Hərrim şəybəti ələn-nər, hərrim şə’ri ələn-nər,

hərrim cəsədi ələn-nər.

Qeyd: Altında _ işarəsi olan hərflər oxunarkən, səs 2 dəfə uzadılır.

 

 

 

deyerler.org