Ən son

Xəstəyə qulluq etməyin hansı savabları var?

12 Yanvar 2021 - 23:56

Mərazim ibni Həkim nəql edir: “Muhəmməd ibni Məsadif ilə birlikdə yol yoldaşı olduq. Mədəniyə daxil olan zaman xəstələndim. O, məscidə getdi və məni tək qoydu. Buna görə gileyləndim. O da bu mövzu haqqında İmam Sadiqi (ə) bilgiləndirdi.

İmam (ə) ona belə cavab vermişdi: “Sənin onun yanında əyləşməyin, məsciddə namaz qılmağından daha üstün idi””.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “İmam Zamanın (ə.f) rikabı altında 13 qadın olacaqdır. Yaralıları müalicə edəcək və xəstələrə qulluq edəcəklər”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim xəstənin ehtiyacını aradan qaldırmaq üçün səy edərsə, istər onu həyata keçirər və ya keçirtməzsə – anasından doğulduğu gün kimi günahlarından pak olacaqdır”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim bir gecə-gündüz xəstəyə qulluq edərsə, Allah onu İbrahim Xəlil ilə məhşur edər”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim xəstənin istədiyi yeməyi ona yedizdirərsə, Allah behişt meyvəsindən ona yedizdirər”. 


 

deyerler.org