Ən son

Tuba ağacı nədir və haradadır?

12 Yanvar 2021 - 23:48

Quranda oxuyuruq: “Şadlıq və sevinc, pak həyat, uca Cənnət və Tuba ağacı – iman gətirən və yaxşı işlər görən kəslərə məxsusdur və onların gözəl bir dönüşləri vardır”. (“Rəd” 29).

Həzrət Peyğəmbər (s) əziz qızına buyurur: “Merac gecəsində sidrətul-muntəha ağacına çatdım və onun üzərində yazılmışdı:

“Həqiqətən Mən – yeganə Allaham ki, Məndən başqa ilah yoxdur. Muhəmməd (s) xəlqimin seçilmişidir. Ona vəziri ilə yardım çatdıraram”.

Cəbrayildən (ə) soruşdum: “Vəzirim və canişinim kimdir?”.

Dedi: “Əli ibn Əbutalibdir (ə)”.

Oradan keçdim və Firdovsa endim. Tuba ağacını gördüm ki, kökü və gövdəsi Əlinin (ə) sarayında idi. Behiştdə elə bir saray yoxdur ki, Tuba ağacının budağı orada olmasın”.

Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa hədisdə buyurur: “Uca məqamlı Allah mənim qəlbimə salmışdır ki, Əlinin (ə) dostluğu və sevgisi – Tuba ağacıdır ki, Allah öz əli ilə möminlərin qəlbində əkmişdir. O mübarək ağacın kökü və gövdəsi möhkəmdir ki, heç bir zaman əyilməz. Heç bir güclü külək Əhli-Beyt (ə) davamçılarının sayı qədər olan budaqlarını titrətməz və sındırmaz. Tuba ağacının uzunluğu səmanı yarar”.

Əllamə Məclisi-əvvəl Tuba ağacı haqqında deyir: “Behiştdə olan ağacdır ki, necə ki, günəşin şüası bütün evlərə daxil olar, onun budaqları bütün behişt əhlinin evinə çəkilmişdir. Onun hər bir budağında meyvələr və nemətlər vardır ki, nə göz görmüşdür və nə də qulaq eşitmişdir. Nə də kiminsə qəlbinə daxil olmuşdur. Həmin ağacı Allah, Öz qüdrət əli ilə xəlq etmişdir. Bu ağac – Əhli-Beyt (ə) məhəbbətinin səmərəsidir”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Tuba – Ədn cənnətində olan ağacdır ki, Allah onu öz əli ilə əkmişdir”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Merac gecəsində behiştə daxil olan zaman bir ağac gördüm ki, onun hər bir yarpağı dünyanı və dünyada olanları örtür. Onun hər bir yarpağında zivər əşyaları və yemək var idi.

Behiştdə elə bir saray və ev yoxdur ki, bu ağacın budağı o sarayda və ya evdə mövcud olmasın.

Soruşdum: “Ey Cəbrayil! Bu ağac nədir?”.

Dedi: “Bu, Tuba ağacıdır və xoş olsun sənin halına və sənin ümmətinin bir çoxunun halına”.

Soruşdum: “Bu ağacın sonu haradadır?”.

Dedi: “Bu ağacın əsli – əmin oğlu Əli ibn Əbutalibin (ə) varlığındadır”. 

deyerler.org