Ən son

Gecə namazının qılınma qaydası

02 Sentyabr 2020 - 11:43

Əllamə Təbatəbai (r) nəql edir ki, cavanlıq vaxtlarımda ustadım Əllamə Qazi (r) mənə buyurdu ki, "Övladım, əgər bu dünyanı istəyirsənsə, gecə namazı qıl. Və əgər axirəti istəyirsənsə, yenə də gecə namazı qıl!".

Allah hamımıza qismət eləsin.

Gecə namazı 11 rükətdir. Onun 8 rükəti gecə namazının nafiləsi niyyətilə sübh namazı kimi 2 rükət qılınır. Yəni 4 dəfə eynilə sübh namazı kimi 2-rükətli namaz qılınır. Daha sonra eynilə sübh namazı kimi, amma qunutsuz 2-rükətli “Şəfi” namazı qılınır. Sonda isə 1 rükətli, qunutlu “Vitr” namazı qılınır.

Nafilə namazların qılınma qaydası:

Niyyət: "Gecə namazının nafiləsinı qılıram qürbətən iləllah" (niyyəti dilə gətirmək lazım deyil)

1-ci rükət: «Fatihə»+«İxlas»+Rüku+Səcdələr.

2-ci rükət: «Fatihə»+«İxlas»+Rüku+Səcdələr+Təşəhhüd+Salamlar (Qeyd etdiyimiz kimi, nafilə namazları 8 rükətdir. Yəni eyni namazı 4 dəfə təkrar etmək lazımdır ki, cəmdə 8 rükət alınsın).

Qəza namazları olanlar, 8 rükət nafilə əvəzinə 8 rükət qəza namazı qıla bilər.

“Şəfi” namazının qılınma qaydası:

“Şəfi” namazında müstəhəbdir ki, insan 1-ci rükətdə “Fatihə” və surədən sonra “Nas” surəsini, ikinci rükətdə isə “Fatihə” və surədən sonra “Fələq “surəsini oxusun. Amma oxumasa da, heç bir eybi yoxdur.

Niyyət: ““Şəfi” namazı qılıram qürbətən iləllah” (niyyəti dilə gətirmək lazım deyil).

Təkbir.

1-ci rükət: «Fatihə»+ «İxlas»+“Nas”+Rüku+Səcdələr.

2-ci rükət: «Fatihə»+«İxlas»+“Fələq”+Rüku+Səcdələr+Təşəhhüd+Salamlar. (Bir daha qeyd edək ki, “Şəfi” namazının qunutu yoxdur).

“Vitr” namazının qılınma qaydası:

“Vitr” namazında müstəhəbdir ki, insan «Fatihə» surəsini oxuduqdan sonra 3 dəfə «İxlas» surəsini, 1 dəfə “Fələq” və 1 dəfə də “Nas” surəsini oxusun.

Həmçinin müstəhəbdir ki, namazın qunutunda 70 dəfə "Əstəğfirullahə Rabbi və ətubu ileyh", 70 dəfə "Həzə məqamul-`aizi bikə minən-nar", 300 dəfə "əl-əfv", 40 dəfə "Allahumməğfirlil-mumininə vəl-muminat" və 40 dəfə "Allahumməğfirli filankəs” (“filankəs”in əvəzinə möminin, möminənin adını çəkmək) deyilsin.

 

Amma bunların bir hissəsini, yaxud birini, yaxud heç heç birini etməyib, qunut tutmaq şərtilə yalnız 1 rükət namaz qımaqla da kifayətlənmək olar. Amma yaxşı olar ki, 70 dəfə "Əstəğfirullahə Rabbi və ətubu ileyh" deyilsin və Allahdan 40 nəfər möminin bağışlanması ("Allahumməğfirli filankəs”) istənilsin.

Niyyət: “Vitr namazı qılıram qürbətən iləllah” (niyyəti dilə gətirmək lazım deyil).

Təkbir.

Qaydası: «Fatihə» + 3 dəfə «İxlas» + 1 dəfə “Fələq” + 1 dəfə “Nas” + Qunut + Rüku + Səcdələr + Təşəhhüd + Salamlar.

Qeyd: Gecə namazının nafilələrini qılmadan da, yalnız “Şəfi” və “Vitr” namazlarını əda etmək olar. Hətta vaxt az olarsa, yalnız “Vitr” namazını qılmaq mümkündür.

Gecə namazını gecənin son üçdə birində sübh azanına yaxın qılmaq tövsiyə olunur.

 

deyerler.org