Ən son

Uca Allah insana hansı vədləri vermişdir?

06 Avqust 2020 - 18:28

Qurani-Kərimdə Allah Təala yaratdıqlarına bir neçə vədə vermişdir ki, onlarla tanış olaq.

1. Qiyamətin bərpa olacağına aid vədə. “Sizin hamınızın dönüşü Ona tərəfdir. (Bu,) Allahın haqq və sabit olan vədidir. Həqiqətən, yaradılmışları əvvəldə yaradan, sonra isə onları (ömür müddətləri başa çatdıqdan sonra) iman gətirən və yaxşı işlər görənləri haqq və ədalətlə mükafatlandırmaq üçün (Özünə tərəf) qaytaran Odur. Kafirlər üçün küfrlərinin cəzası olaraq qaynar sudan ibarət içki və ağrılı bir əzab vardır”. (“Yunus” 4).

2. Behişt vədəsi. “İman gətirib yaxşı işlər görənləri tezliklə (ev və ağaclarının) altından çaylar axan Cənnətlərə daxil edəcəyik (və onlar) orada əbədi qalacaqlar. (Bu,) Allahın verdiyi haqq bir vəddir. Allahdan daha doğru danışan kimdir?!”. (”Nisa” 122).

3. Atəş vədəsi. “Odur ki, vəd olunduqları günə görə vay olsun kafirlərin halına!”. (“Zariyat” 60).

«Ey Rəbbimiz, həqiqətən Sən, barəsində heç bir şəkk-şübhə olmayan gündə insanları bir yerə toplayansan. Həqiqətən, Allah vədinə xilaf çıxmaz». (“Ali-İmran” 9).

Məsumlardan (ə) nəql olunur: “Ağlayıram o zaman üçün ki, qəbrimdən paltarsız və zəlil halda xaric olacağam. O halda ki, öz ağır yükümü arxama almışam və bəzən sağa, bəzən də sola baxıram, o halda ki, bütün xəlq öz işi ilə məşğuldur”.

Uca Allah heç bir zaman vədəsinə vəfasızlıq etməyibdir və etməz də. Çünki, Allah vədəsinə əməl edəndir. Bu, biz insanlarıq ki, vədə verir və sonra ona vəfasızlıq edirik. İstər Allaha verdiyimiz vədə olsun, istərsə də insanlara.

Allah bizləri Qiyamət gününün əzabından qorusun və bizləri saleh bəndələrindən qərar versin. Bizi o kəslərdən qərar versin ki, onlara behişti vəd etmişdir.                                                 

 


deyerler.org