Ən son

Cəhənnəmdən behiştə necə getmək olar?

19 May 2020 - 23:45

İmam Sadiqin (ə) dostlarından biri ona deyir: “Gözəl əxlaqın tərifi necədir?”.

Həzrət (ə) buyurur: “İnsanlarla mülayim rəftar edəsən və sözlərini pakizə edəsən. Qardaşını xoş üzlə qarşılayasan”.

 

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ümmətimin behiştə daxil olmasına səbəb olan ən böyük şey – təqva və gözəl əxlaqdır”.

 

İmam Əli (ə) buyurur: “Sizlərin iman cəhətdən ən kamil olanınız o kəsdir ki, əxlaqı gözəl olsun”.

 

Həzrət Əli (ə) başqa yerdə buyurur: “Gözəl əxlaq ruzini çoxaldar və dostların məhəbbətini artırar”.

 

Həzrət  Peyğəmbər (s) buyurur: “Pis əxlaqdan çəkinin ki, bu əməl nəhayət əməl sahibini cəhənnəm atəşinə düçar edər”.

 

Həzrət  Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Əli! Sənə tövsiyə verirəm, onu qoru. Əgər bu tövsiyəmi qorusan, davamlı olaraq xeyir və yaxşılıqda olarsan.

Ey Əli! O kəs ki, qəzəbini yatızdırar – Allah Qiyamət günü ona elə aman verər ki, dadını hiss edər”.

 

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Nə zaman qəzəblənsən, sus”.

 

Bəli, bu hədislərdən də göründüyü kimi bizi behiştlik edən əməllər – gözəl əxlaq və təqvadır. Hər kim başqaları ilə gözəl rəftar etsə, qəzəbini yatızdırmağı bacarsa, təqva nümayiş etdirsə – əlbəttə ki, Allah onu behiştlə mükafatlandıracaqdır.                                              

deyerler.org