Ən son

Niyə “Bəqərə” surəsi Quranın ən böyük surəsidir?

11 Mart 2020 - 11:08

Allah Təala Quranda nazil etdiyi hər bir surə müəyyən hədəfə və məqsədə malikdir. Ayələri zəncir kimi bir-birinə birləşmişdir. Silsilə şəklində həmin hədəfə çatmaq yolunda mühüm rolu ifa edir.

Uca Allah “Bəqərə” surəsini ona görə ən böyük surə qərar vermişdir ki, oradakı mövzular daha geniş və daha aydın şəkildə izah olunur.

Əlbəttə, kiçik surələri əzbərləmək asan olsa da, məzmun baxımından “Bəqərə” surəsi öz ayələrini daha aydın və geniş izah edərək təqdim etmişdir.

Cahiliyyət dövründə insanların əksər hissəsi yazmağı və oxumağı bilmirdilər. Ona görə də kiçik surələri oxumaq və əzbərləmək onlar üçün daha asan idi.

Bu səbəbdən “Bəqərə”, “Ali-İmran” kimi böyük surələr besətin axırlarında nazil olmuşdur. Özündən əvvəlki surələrdən fərqli olaraq, daha böyük ayələrə malik olaraq, daha geniş izahatlar vermişdir.


 

deyerler.org