Ən son

Yalançı “müsəlmanların” fitnəsini Uca Allah necə ifşa etdi?

11 Avqust 2019 - 11:21

Bəzi insanlar müsəlman adı ilə aramıza girib, arxadan bizə xəncər vururlar. Ona görə də ayıq olub, bu cür insanların zərərindən qorunmaq lazımdır. Hər kəsə qarşı sadəlövh olub, etimad etmək olmaz.

 

“Və kitab əhlinin bir dəstəsi (onların alimləri, öz ardıcıllarına) dedilər: «İman gətirənlərə nazil olan şeylərə (Qur’an ayələrinə) günün əvvəlində iman gətirin, axırında ona kafir olun, bəlkə (öz dinlərindən) qayıdalar (çünki onlar sizi dindən agah və xəbərdar adamlar kimi tanıyırlar və sizin tərəddüd etməyinizlə onlar da tərəddüd edəcək, şəkk-şübhəyə düşəcəklər)»”. (“Ali-İmran” 72).

 

Bu ayə o zaman nazil olmuşdu ki, 12 nəfər yəhudi alim müsəlmanları yolundan azdırmaq üçün plan qururlar ki, səhər Həzrət Peyğəmbərin (s) yanına gəlib, iman gətirdiklərini söyləsinlər və günün sonunda isə İslam dinindən çıxsınlar və desinlər: “Biz Muhəmmədi (s) və onun dinini gördük, ancaq onun dedikləri İncil və Tövratda olanlarla uyğun gəlmir”.

Onlar bu fitnələri ilə həm öz dindaşlarını əqidələrində sabit saxlamağa çalışır və həm də müsəlmanları şübhəyə salmaq istəyirdilər.

Ancaq Kərim Allah onların bu fitnələrinin üstünü açdı və onları rəzil və xar etdi.

 

Ayədən çıxartdığımız nəticələr:

 

1. Müsəlmanların düşmənləri daima fitnə ardıncadırlar və ona görə də ayıq olmaq lazımdır.

2. Bir çoxları müsəlmanların sırasına daxil olur və onlara arxadan zərbə vururlar.

3. Allah ən həssas anlarda düşmənlərin fitnəsinin üstünü açır.

4. Çalışaq dinimizdə sabitqədəm olaq ki, başqaları dindən üz çevirsə də, bizə təsir etməsin.

5. Düşmənin siyasətlərindən biri budur ki, müsəlmanlarla rabitə qursunlar və sonra onu qət etsinlər və böhtan uydurub, dünyaya elan etsinlər.                                                                        

deyerler.org