Ən son

Qəlbi nə vaxt güclü hesab etmək olar?

10 Iyul 2019 - 22:15

İnsan etmək istədiyi hər bir işin hədəfini öncədən müəyyən etməlidir. Bu, əldə etmək istədiyi və görmək istədiyi işlərin keyfiyyətinə təsir edəcək. Əgər işlədiyin yerdə qazanacağın pulu ailənin zəruri ehtiyaclarına sərf etmək istəyirsənsə, o işi vicdanla görüb sonlandıracaqsan. Eyni zamanda, əldə etmək istədiyin hər hansısa bir şeyi həyati mövzularının həllinə yönəltmək istəyirsənsə, o işə yanaşman tam məsuliyyətli olacaq.

Mövla Əli (ə) “Kumeyl” duasında əldə etmək istədiyi iki xüsusiyyətin adını çəkir və onların nə üçün istənilməli olduğunu da qeyd edir. Sanki bizə izah edir ki, əldə etmək istədiyin xüsusiyyətləri ən ali hədəflərinə çatmaq üçün istifadə et:

“Bədən üzvlərimə qüvvət ver ki, Sənə daha şövqlə ibadət etsin. Qəlbimə güc ver ki, Sənə yönəlsin”.

Duanın bu cümləsi iki mühüm mövzunu bəyan edir. İlk olaraq Həzrət Əli (ə) bütün əldə etdiklərimizin hədəfini müəyyən etməkdə bizə mayak rolunu oynayır. Sağlamlıq, qüvvətli olmaq o vaxt kamalına çatır ki, bunlar Allaha bəndəliyə sərf edilsin. Eyni zamanda da qəlbimizn güclülüyü bizi işlərimizdə daha müvəffəq olmağımıza çatmaqda kömək ola bilər.

Amma qəlbin də gücü o vaxt kamına çatır ki, o, Allaha yönəlsin. Deməli, qəlbi o vaxt güclü hesab etmək olar ki, o qəlb Allaha yönəlir.

Onu da anlamlıyırıq ki, bunlar Rəbbimizin təkvini (iradəmizdən asılı olmayan) nemətlərindən yox, təşiri (iradəvi) nemətlərindəndir. Yəni, bunlar bizə, Rəbbimiz tərəfindən əməllərimizə, bəndəliyimizə görə lütf edilənlərdəndir.

İkinci məqam isə odur ki, bədənin gücünü ibadətə, qəlbin gücünü ibadətə meyilləndirmək lazımdır. Bizim üçün bu, bir meyara çevrilməlidir.

Biz bədən gücümüzün Allah tərəfindən lütf edilən bir nemət olduğunu – ona edilən ibadətin şövqündən, qəlb gücünü isə ona yönəlmənin ləzzətindən anlaya bilərik. Bu cür ölçü vahidlərinin əlimizdə olması – bizə Əmirəlmömininin (ə) bir hədiyyəsidir.

Allah Təala bizlərə bu hədiyyəni qəbul etmək tofiqatını qismət etsin!

 

deyerler.org