Ən son

İnsanın əsil vəzifəsi nədir?

24 Iyun 2019 - 13:56

Verdiyimiz qərarların çox vaxt səhv olması – bir həyat tərzimizə çevrilib. İnsan əsil vəzifəsini bilmədikdə ya verdiyi qərarlarda səhvlərə yol verir, ya da ümumiyyətlə verəcəyi qərarlar kimlərinsə tərəfindən müəyyənləşir. Bu da yalnız bir dəfə yaşamaq şansı olan insan üçün arzuedilməz bir durumdur.

Həzrət Əli (ə) bizə “Kumeyl” duasında insanın əsil vəzifəsinin nə olduğunu və bu vəzifənin heç bir halda qüvvədən düşmədiyini anlatmağa çalışır:

“Halbuki, nə olur-olsun, Sənə həmd etmək – mənim vəzifəmdir”.

Bu cümlə özündə çox mühüm mövzuları ehtiva edir. İlk olaraq İmam Əli (ə) izah etməyə çalışır ki, insanın həyatı yalnız düzənlikdən və onu qane edəcək günlərdən ibarət olmayacaq. Həyat öz enişli-yoxuşlu, sevinc və kədər bəxş edən tərəfləri ilə insanı qarşılayacaq.

Bəli, insan həmişə xoş günlər arzusunda olur və bu günlərin həyatında daha çox olmasını istəyir. “Pis günün ömrü az olar” kimi təsəlliləri özünə təlqin etməklə, yaxşı günlər arzusunu ayaqda saxlamağa çalışır. Amma reallığın heç də elə olmadığını hamı öz qəlbinin dərinliklərində bilir.

İmam (ə) bu kəlmə ilə bizi öz qəlbimizin dərinliklərində olan reallıqlarla barışmağımızı istəyir. İnsanların gizlinləri və aşkarlarını bilən Həzrət Əli (ə), bizə insanlıq nümunəsini tanıdır. Rəbbimizin bizdə görmək istədiyi ən önəmli xususiyyəti bizə tanıtmaq üçün, belə gözəl ifadələrdən istifadə edir.

Digər tərəfdən – bizə ən çox öyrənmək istədiyimiz bir mövzunu – vəzifəmizi tanıdır. İmam (ə) bizə əsil vəzifəmizin Allaha həmd etmək olduğunu bəyan edir. İnsanlığın əsil qayəsi zatən budur. İnsanlığın inkişaf yolu bu xətt üzrə olmalıdır.

Bu gün həyatımızdakı xaos, baş verən burulğanlar – bu vəzifəmizin unudulmasının nəticəsidir. Çünki, Allah bizim inkişaf yolumuzun hansı müstəvidə mümkün olduğunu təyin edib. Eyni zamanda, o mövzuları Qurani-Kərimdə tanıtmaqla yanaşı, dualar vasitəsi ilə də çatdırmaq istəyir. İmam (ə) da öz bəlağətli, fəsahətli üslubu ilə bizim qəbul edəcəyimiz təqdimatla bizi o mövzularla tanış edir.

Allah Təala bizi bu insanlıq yolunda sabit irəliləmək üçün müəyyən edilən mühərrikləri tanımaqda müvəffəq etsin.


 

deyerler.org