Ən son

“Kumeyl” duasında günahın xüsusiyyətlərinin izahı

11 Iyun 2019 - 20:45

Rəbbimiz bizi Onu çağırmağa, Onunla danışmağa sövq edir. Amma təəssüf olsun ki, Onunla ünsiyyət qurmaq, dərdləşmək hər insana müvəffəq olmur. Məsumların (ə) dilindən zikr olunan və özündə əsrarəngiz sirlər gizlədən dualar isə bizə yolgöstərən və mayak rolunu oynamalıdırlar.

Məsumların (ə) dilindən zikr olunan dualara bir qədər diqqət etdikdə, sadəcə oxumaq xatirinə oxumadıqda – fərqli mənzərələrə, mövzulara rast gəlirsən. Bu gün Həzrət Əlinin (ə) dilindən Kumeyl ibn Ziyada nəql edilən duadan bir cümləyə diqqət edəcəyik:

“Allahım! Bəlaları çəkib gətirən günahlarımı bağışla!”.

Duanın bu cümləsi – çox diqqət edilməli hissələrindəndir. İmam Əli (ə) günahın xüsusiyyətlərindən biri haqqında bizə məlumat verir. Günah – tək aqibət xüsranlığı, axirət əzabı kimi mövzularda aparıcı rol oynamır. Günah eyni zamanda bu dünyada bizi müxtəlif bəlalara da mübtəla edir.

Amma təəssüflər olsun ki, biz başımıza gələn bəlalarda tam fərqli pəncərələrə, müstəvilərə üz tuturuq.

Halbuki, Qurani-Kərimin “Bəqərə” surəsinin 45-ci ayəsində də Allah Təala bizə işlərimizdə səbir (oruc) və namazdan yardım istəməyimizi tövsiyə edir. Deməli, bizim bir çox çətinliklərimizin kökündə məhz İlahi müstəvidən kənar düşməyimiz durur.

Duanın bu cümləsindən anlamalı olduğumuz bir mövzu da günahların özünəməxsus cazibəsinin olmasıdır. Deməli, günahlar – bütün neqativ mövzuları, insanın mənəviyyatına mənfi təsir edən məsələləri də özünə cəzb edir. Sanki yol gedərkən kiminsə əlində bir zibil olduqda, əgər zibil qabı yoxdursa, harada zibil topası gördükdə ora atılması misalı kimi. Günahlar da sanki mənfiliklərin, eybəcərliklərin cəm olduğu yerdir və bu da öz əhlini özünə çəkər.

Əvvəllər də qeyd etdyimiz kimi, Məsumların (ə) nəzərində Allahdan uzaqlaşdıran hər nə varsa, bəla sayılır. Bu, var-dövlət, sağlamlıq və bu kimi məsələlər də ola bilər.

Allah Təbarəkə və Təala bizi günahların mübtəla etdiyi giriftarçılıqdan uzaq etsin...


 

deyerler.org