Ən son

Molla Sədranın dilindən Allahın vəsfi

15 Aprel 2019 - 12:28

Böyük filosof olan Molla Sədranın Allah barəsindəki ibrətli fikirlərinə nəzər salaq.

Alim deyir: “Allah sonsuzdur və məkanı və zamanı yoxdur.

Ancaq sənin dərkinə görə çox kiçik ölçüdədir.

 

Sənin ehtiyaclarını həyata keçirər.

Sənin arzularını genişləndirər.

 

İmanını gücləndirər.

Ümidvar qəlbləri isidər.

 

Yetimlər üçün ata və ana olar.

Qardaşılığa möhtac olanlar üçün isə qardaş olar.

 

Həyat yoldaşı olmayanlara həmdəm olar.

Ümidsizlər üçün ümid çırağı olar.

 

Yolunu azanlar üçün çıraq olar.

Zülmətdə qalanlar üçün nur olar...”.

 

deyerler.org